nieuws

Marktomstandigheden en nieuwe technologieen

bouwbreed Premium

Marktomstandigheden en nieuwe technologieen dwingen, behalve tot veranderingen in de organisatie van het bouwproces, ook tot heroverweging en modernisering van de materieelfunctie. Die veranderingen beperken zich overigens niet tot de aard en het gebruik van het materieel. Marktbewegingen waaraan de bouw voortdurend onderhevig is, zijn ook van invloed op de door de bouworganisatie te volgen marktstrategie. In het verlengde daarvan speelt de overweging of de functie van de traditionele materieeldienst hier optimaal in past.

Het gaat dan niet in de eerste plaats om de vraag of een materieeldienst van een bouwbedrijf uit kostenoverwegingen nog langer is te handhaven. Veeleer staat de vraag centraal welke strategische positie(s) materieeldiensten in de organisatie van bouwprocessen nu en in de nabije toekomst kunnen innemen. Al dan niet als onderdeel van een bouwbedrijf. Dit is de mening van dr. J. Burger, voorheen secretaris van de KOMAT en thans consultant. In dit artikel reageert hij op een artikel in Cobouw van 5 november waarin de heer P. Feijen, directeur Materieeldienst Wilma Bouwgroep het einde van de eigen materieeldienst voorspelt.

Reageer op dit artikel