nieuws

Maaswerken vergen paar miljard

bouwbreed

De uitvoering van de Maaswerken, die de Maas tussen Maastricht en Hedel veiliger, natuurlijker en beter bevaarbaar moeten maken, vergt f. 2 tot f. 3 miljard. Dat heeft de projectorganisatie De Maaswerken berekend en vermeld in een rapport dat tot half februari ter inzage ligt. Het drukwerk bevat de reacties van betrokken gemeenten, belangenorganisaties en de grindproducenten. Het zijn visies op de nota Maasvarianten die in augustus 1997 verscheen.

Unaniem spreekt Limburg de bezorgdheid uit over het kabinetsbesluit waardoor de hoogwaterbescherming in plaats van 2005 pas in 2015 een feit zal zijn. Met het uitstel hebben de grindproducenten geen moeite. Zij zien voordeel in het gespreid op de markt brengen van delfstoffen.

Voor de uitvoering van de Maaswerken is tot 2015 f. 560 miljoen rijksgeld gereserveerd. De projectorganisatie verwacht aan de hand van het huidige budget, dat in 2005 zeventig procent van het gewenste beschermingsniveau is bereikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels