nieuws

Maastricht zet vuilnisman in bij controle bouwregels

bouwbreed

Maastricht is het beu. Het is slecht gesteld met de naleving van de bouwregels. Onwetendheid en boze opzet bezorgen de bouwinspecteurs veel werk. Daarom denkt de stad erover ook parkeerwachters, chauffeurs van vuilnisauto’s en milieu-inspecteurs in te zetten bij het opsporen van overtredingen.

Uit een ‘paraplunota’ van de gemeente moet een aantal praktische oplossingen voortvloeien. De rode lijn van deze nota over handhaving is, dat de aandacht moet verschuiven naar preventie. Eind deze maand beslist de gemeenteraad over de nota.

De 24 bouwinspecteurs besteden noodgedwongen steeds meer tijd aan bureauwerk. Tijd voor structurele controles is er nauwelijks. Om gerichter te kunnen optreden tegen overtreders zouden andere ambtenaren kunnen helpen.

Schouders ophalen

“Mensen die iedere dag in de stad zijn kunnen heel goed signaleren. Parkeerwachters, milieu-inspecteurs, chauffeurs van vuilnisauto’s en stadswachten hebben hun ogen niet in de zak zitten en zouden dat heel goed kunnen doen”, vindt R. Bongers, beleidsmedewerker van de afdeling bouwen en wonen.

Schouders ophalen en verder gaan met het werk is nu vaak de praktijk. Een telefoontje met een melding is een kleine moeite, en zou het de bouwinspecteurs een stuk makkelijker maken. Zij zouden veel gerichter kunnen controleren.

De praktijk van dit moment is dat er nauwelijks wordt opgetreden. “Boetes zijn uitzondering en in het geval van een dreigende dwangsom gooit de politiek vaak roet in het eten”. Het is daarom de bedoeling dat vooral wethouders geen invloed meer kunnen aanwenden om boetes te voorkomen. “In Rotterdam werkt dat al met succes. Negentig procent van de politieke factor is daar uitgesloten.”

Bovendien moet er meer preventief gebeuren. Daarbij denkt de afdeling bouwen en wonen aan gericht informeren van inwoners. Zowel bedrijven als bewoners zouden informeel moeten overleggen over de procedures en consequenties van bouwplannen.

Vergunningencircus

Helemaal ideaal zou het zijn als daar ook de milieu-inspecteur bij betrokken is. Milieu- en bouwregels gaan vaak hand in hand. Voor kleine bedrijven is dat vergunningencircus vaak een drempel. Gesjoemel is daardoor vaak een combinatie van onwetendheid en huivering voor lastige ambtenaren en vreselijke procedures die alleen maar vertragen. Althans, zo ervaren veel mensen dat. Bouwplannen van te voren doornemen kan een hoop tijd en geld schelen. Het gevaar van afgekeurde tekeningen en niet toekennen van vergunningen wordt dan tot een minimum beperkt.

Verder denkt de gemeente aan een informatielijn, die burgers alle gewenste informatie verstrekt over geplande bouwactiviteiten. Ook prestatieafspraken met corporaties over bouwactiviteiten zouden kunnen helpen. De corporaties beheren vijftig procent van de Maastrichtse huizen en afspraken over handhaving zouden de zaak al een stuk overzichtelijker maken.

Reageer op dit artikel