nieuws

Leeuwarden sloopt naoorlogse wijken

bouwbreed Premium

De komende jaren gaan in Leeuwarden massaal naoorlogse flatgebouwen tegen de grond. In plaats daarvan komen voornamelijk koopwoningen.

Dat is de inzet van een nieuw stedenbouwkundig plan dat gemeente en woningcorporaties dit jaar verder ontwikkelen. De verwachte kosten voor de hele operatie belopen tegen de f. 300 miljoen.

Vooral in de naoorlogse achterstandswijken is een fikse opknapbeurt noodzakelijk. ‘Aanzienlijke leegstand en leefbaarheidsproblemen’ steken daar de kop op. Maar volgens gemeente en corporaties heeft het weinig zin de flats daar op te knappen omdat ze niet meer voldoen aan de nu geldende eisen. De meeste huizen zijn sterk verouderd en slecht onderhouden.

Tegelijk kent Leeuwarden al jarenlang een grote vraag naar koopwoningen in de middenklasse. Het aanbod daarvan is zeer gering. Veel huurflats staan daarentegen leeg.

Gemeente en corporaties draaien ook op voor de kosten. Om de begroting sluitend te maken, zijn subsidies aangevraagd bij de overheid en de Europese Gemeenschap. Voorlopig inventariseert de gemeente de aanpak van de problemen. Op stads-, wijk- en regioniveau wordt de komende tijd eerst overlegd.

Reageer op dit artikel