nieuws

‘Kritiek op luchthaven Markerwaard onzin’

bouwbreed

Er klopt niets van de nota Integrale Beleidsvisie Toekomst Nederlands Luchtvaart Infrastructuur (TNLI). In de nota wordt de aanleg van een nationale luchthaven in de Markermeer van de hand gewezen. Hierbij worden snelle, onevenwichtige en niet op feiten gebaseerde conclusies getrokken.

De provincie Flevoland schrijft dit in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

In de brief zet de provincie haar kritiek in drie punten uiteen. Volgens de nota leveren de aanvliegroutes van zware vogels zoals aalscholvers groot gevaar op voor de luchtvaart. Nader onderzoek kan uitwijzen dat het probleem op alle andere locaties voor een nieuw vliegveld op dezelfde wijze speelt, aldus de provincie.

Flevoland denkt dat het mogelijk is om de vogels naar een ander gebied te verplaatsen waar ze geen problemen veroorzaken. “Ook ten aanzien van andere vogelbewegingen die gevaar kunnen opleveren voor de luchtvaart, is nader onderzoek nodig alvorens vergaande conclusies te kunnen trekken”, aldus de brief.

De provincie is het verder niet eens met de stelling dat een vliegveld in de Markermeer te duur is vanwege de noodzakelijke aanleg van infrastructuur. De berekeningen die Flevoland liet uitvoeren, wijzen juist uit dat een luchthaven in de Markerwaard veel goedkoper zal uitpakken dan wanneer het vliegveld elders wordt aangelegd.

Tenslotte is de provincie het niet eens met de stelling dat de luchthaven funest zal zijn voor het landschap, recreatie, het drinkwater en de natuur. Weliswaar zal de aanleg van het vliegveld invloed hebben op de omgeving, aldus de brief, maar negatieve gevolgen kunnen worden teruggedraaid en inbreuken op het landschap kunnen juist ten goede worden gekeerd.

Reageer op dit artikel