nieuws

Kelders weer in zwang in Duitsland

bouwbreed Premium

In de Duitse bouw zijn kelders weer geheel terug van weggeweest. Op het ogenblik zijn kelders onder woningen een absolute voorwaarde voor bijna 90 procent van de opdrachtgevers. Dit om de eenvoudige reden, dat tegen geringe meerkosten meer ruimtewinst is te behalen. In Nederland valt de kelder duurder uit vanwege andere bodemomstandigheden.

Initiatiefnemers van ‘Pro Keller’ te Friedberg spreken tegen, dat het weglaten van een kelder aanzienlijk op bouwkosten zou besparen. De meerkosten bedragen volgens hen slechts vijf procent, afhankelijk van de grootte. Daar staat een ruimtewinst van al gauw 35 procent tegenover. Bovendien blijkt dat makelaars constateren dat huizen zonder kelders moeilijker zijn te verkopen.

Vroeger bleef de functie van een kelder beperkt tot opslagruimte van goederen, wijn en huishoudmiddelen. Met toevoeging van een helling voor de woning, werd de kelder gebombardeerd tot garage of voorraadschuur.

Met de huidige technieken van isolatie en ventilatie zijn de kelders te maken tot volwaardige verblijfsruimten, die voor allerlei doelen zijn in te richten.

Nederland

In Nederland beleeft de kelder als ‘goedkope’ oplossing voor woninguitbreiding nog geen opleving. De omstandigheden zijn niet te vergelijken met die in Duitsland. In veel gebieden hebben we te maken met slappe grond, waardoor kelderbouw (veel) duurder uitvalt. Bovendien vormen de verschillende grondwaterstanden een belemmering. Op grond van de verschillende omstandigheden is er geen vaste prijs voor de toevoeging van een kelder te geven.

Door architecten bureau RPHS te Arnhem en Nijmegen is recent een studie gemaakt naar wat de kap en de kelder in de huidige woningbouw kunnen betekenen. Met name aan de kelder als ‘extra’ ruimte is bijzondere aandacht gegeven. De kelders in de studie zijn zoveel mogelijk bij de rest van de ruimten betrokken en sluiten veelal aan op de ruimte buiten.

De studie van RPHS is neergelegd in een boekwerk genaamd ‘Undercover’. Daarin tonen architecten, vrijblijvend, woningontwerpen voor Vinex-locaties. ‘Undercover’ is een initiatief van de Stichting Locus Velocitas. Het studieproject is mede mogelijk gemaakt door subsidiering door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur.

Voor woninguitbreiding vormt de kelder een betaalbare oplossing.

Reageer op dit artikel