nieuws

Kamervragen over wetshandhaving

bouwbreed Premium

Tweede Kamerlid Van der Vlies (SGP) heeft de ministers Wijers en Melkert vragen gesteld over de gevolgen van het grote aantal illegaal opererende bedrijven in de bouw. Aanleiding tot deze vragen is een rapport van het Bureau voor Economische Argumentatie van KPMG (zie Cobouw van 21 januari).

Dit instituut kwam tot de conclusie dat op grote schaal de hand wordt gelicht met de Vestigingswet, arbo- en milieuwetten en de belasting- en premieverplichtingen. De overheid doet daar volgens het rapport te weinig aan, met als gevolg een toenemende oneigenlijke concurrentie voor bonafide bedrijven.

Van der Vlies wil van de bewindslieden onder andere weten of de inspecteurs van de Stichting Behartiging Aannemers Belangen (SBAB) voldoende middelen hebben om langs civielrechtelijke weg effectief tegen illegaal gevestigde bouwbedrijven op te kunnen treden.

Ook moeten Wijers en Melkert nagaan of het waar is dat Arbeidsinspecties alleen op werkdagen tussen negen en vijf controleren, terwijl waarschijnlijk de meeste overtredingen ’s avonds en in het weekeinde plaatsvinden. Ten slotte wil Van der Vlies weten of de controle op de naleving van de diverse wetten zal worden versterkt.

Reageer op dit artikel