nieuws

Inzamelaars gevaarlijk afval bundelen belangen

bouwbreed Premium

Alle overheidsgedomineerde inzamelaars van onder meer gevaarlijk afval treden sinds 1 januari dit jaar landelijk op. De bedrijven halen bijvoorbeeld gevaarlijk afval van de bouw op. De landelijke dienstverlening komt voort uit het lidmaatschap van de bedrijvengroep Gevaarlijke en Speciale Afvalstoffen van de Nederlandse Vereniging van Reinigings- en Afvalverwijderingsdeskundigen (NVRD).

De inzamelaars die tot de NVRD toetraden zijn Gemeentelijke Inzameling Chemisch Afval Amsterdam (GICA), Roteb Chemie Rotterdam, ROVA Amersfoort, Milieudienst Groningen en Afvalstoffendienst ’s Hertogenbosch. Bedrijfsleider W. de Zwaan van Roteb Chemie noemt de landelijke dekking het grootste voordeel van de gang naar de NVRD.

Een bedrijf als de Roteb is regiogebonden maar kan er door de huidige organisatie voor zorgen dat bijvoorbeeld gevaarlijk afval bij een bouwplaats in Groningen kan worden opgehaald. Het overheidskarakter van de inzamelaars blijft bestaan. Als gevolg daarvan streven de bedrijven geen winst na. De activiteiten moeten echter wel kostendekkend zijn. Samenwerking bij in- en verkoop en bij logistiek moet de uitgaven drukken.

De NVRD bestaat sinds 1907. De ledenlijst telt ruim 600 deskundigen en zo’n 50 overheidsgedomineerde bedrijven. De organisatie bevordert de kennis over het beheer van afval en reiniging en behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. De toetreding tot de NVRD brengt alle aspecten van de inzameling van afvalstoffen onder een noemer.

Reageer op dit artikel