nieuws

Groningse politie begint offensief Aannemers maken het bouwplaatsdieven wel erg makkelijk

bouwbreed Premium

De meeste bouwers gaan zo nonchalant met hun spullen om dat de bouwplaats voor een dief net een donker huis is met de achterdeur open. Met als gevolg dat er tussen de f. 4000 a f. 5000 schade per woning wordt ingecalculeerd. Nog geen tiende daarvan is nodig voor een

aantal simpele preventieve maatregelen. Reden genoeg voor de politie in Groningen om een offensief te beginnen tegen de ‘bouwplaatsdief’. Het initiatief van de politie Groningen vloeit voort uit het oprollen van een bende kruimeldieven. Die worden verdacht van stelen en helen van materiaal van maar liefst 160 bouwplaatsen in Groningen en Noord-Drenthe. Vorige maand zijn achttien mensen aangehouden. De bende had een voorliefde voor cv-ketels, radiatoren, koperen leidingen, tegels en gereedschap. Het snelle goed voor de zwarte markt. Een kilo koper brengt f. 2,70 op, maar een heler betaalt f. 750 voor een cv-ketel.

Voor dieven is een bouwplaats ook echt een paradijsje. “Overdag ga je op je gemak kijken wat er te halen is, onopvallend tussen de kopers. ’s Nachts kom je terug om op je gemakkie in te laden”, zegt Bert van Aalderen van de Groningse politie.

Gedurende het onderzoek rond de bende bouwplaatsdieven is hij tot de conclusie gekomen dat het slecht gesteld is met de relatie aannemer en politie. En heeft zich dan ook voorgenomen dat te veranderen. Tot nu is het zo dat de aannemer geconfronteerd met inbraak niet eens meer aangifte doet. “De politie neemt niet eens de moeite om te komen”, vertelt vestigingsleider Boelen van Trebbe Noord naar aanleiding van de bouwplaatsdiefstallen. “Dat klopt”, bevestigt de politieman. Van hogerhand is opgelegd dat inbraak bij bedrijfspanden geen prioriteit krijgt. In de loop der jaren was de lol eraf geraakt voor zowel aannemer als politie.

Toen in augustus vorig jaar wel erg veel meldingen binnenkwamen, is die houding veranderd. De politie heeft zich tot nu toe nog wel altijd gefocust op het pakken van de daders. Nu dat is gelukt, worden de grenzen verlegd naar preventie. Bert van Aalderen gaat zich in eerste instantie richten op de stad Groningen. Bij succes wordt het project uitgebreid naar de provincie.

Iedere week raak

De politie wil een voortrekkersrol in samenwerking met de gemeente en de aannemer, om de diefstallen op bouwplaatsen tot een minimum te beperken. Bij nieuwbouwwijken wordt in het vervolg bijna direct straatverlichting aangelegd aan de randen en bij de ontsluitingswegen. De aannemer wordt geacht te zorgen voor een aantal bouwlampen met detectielichten.

“Een dief wil anoniem werken. Neem een twee-onder-een kap woning en zet de een in het licht en de ander laat je donker. Ik weet wel welke aantrekkelijk is voor het dievengilde.” Alle inbraken vonden dan ook ’s nachts of in de weekeinden plaats. In ieder geval altijd in het donker. “Verlicht iets a la de ArenA en je hebt nergens last van.”

Verder is het zaak dat er maar een goede verlichte toegangsweg is naar een bouwplaats. Deze methode heeft de dieven doen uitwijken, zo is gedurende de onderzoeksperiode gebleken. Bij twee nieuwbouwwijken waar het voor die tijd iedere week ‘raak’ was, werd maar een bouwweg opengelaten. Daar kwamen een hek met slot en een paar detectielampen. In de berm werden een paar grote rioleringsbuizen geplaatst en daar overheen zand gestort. “Anders trekken ze die buizen nog weg met een trekhaak.” De truc met de rioleringsbuizen werd ook toegepast voor de andere wegen. De politie moet in zo’n geval wel toestemming verlenen en zorgt voor duidelijke markering. “Minimale kosten voor de aannemer met maximaal effect. De diefstallen waren direct over.”

Garantiebewijs

De opgerolde bende had zich vooral toegelegd op het stelen van cv-ketels. Ook daarmee maakt de aannemer het de dief wel erg makkelijk, constateerde de politie de afgelopen maanden. De dozen van de ketels werden in de vuilcontainers weggegooid. Een betere signalering voor de dief dat de spullen zijn gearriveerd is er niet. Dus leeg verpakkingsmateriaal in een afgesloten container opbergen of direct afvoeren.

Nog aardiger is het dat in de meeste gevallen garantiebewijzen en gebruiksaanwijzing aan de binnenkant van het deurtje worden geplakt. Zo brengt de ketel nog meer op in het helerscircuit en de aannemer kan geen enkel serienummer of andere papieren overleggen. “Bij inbeslagname van spullen weten we dan niet eens wie de rechtmatige eigenaar is.”

Hetzelfde geldt voor gereedschap. Ook daar blijkt de aannemer zeer slordig met zijn materiaal om te springen en in negen van de tien keer niet eens een serienummer te hebben genoteerd. Ook slingert het vaak los over de bouwplaats in plaats van achter slot en grendel.

Gestolen goed gedijt…

Dieven zijn ook niet gek; de gebruikelijke procedure is dat een dief aan een heler verkoopt. Die verkoopt weer door aan een grote heler met grote opslagmogelijkheden. Die verkoopt weer door aan een kleinere heler en negen van de tien keer komen de spullen dan via het beun-circuit weer bij de consument. “Faillissementspartijtje, is dan het excuus.” De dief vangt f. 750 en iedere volgende betrokkene pakt f. 250 extra zodat iedereen een leuk centje meepakt en de consument een goedkoop keteltje heeft. “Wie even doorvraagt, kan weten dat de zaak stinkt.” Gestolen goed gedijt niet, of toch…

Lastiger is het voor de dief als toebehoren bij een installatie zijn weggehaald en in een aantal gevallen is de witte kap makkelijk te verwijderen. Incomplete spullen leveren bij de heler nauwelijks iets op.

Sporenonderzoek

Een sporenonderzoek betekent voor de aannemer dat een werk uren stil ligt. Of hij werkt gewoon door en heeft alle sporen uitgewist zodat de politie weer voor niets kwam. Dit resulteerde in een aangifte die bestond uit gemiddeld een regeltje met de constatering dat een zeecontainer of woning was opengebroken. Een aangifte waarvoor de aannemer uren op het bureau op moet wachten.

Nu is het mogelijk om de diefstal telefonisch te melden en dan een afspraak te maken voor een aangifte. De politie geeft toe dat sporenonderzoek op een bouwplaats erg lastig is en blijft. Er is ook begrip voor het feit dat er doorgewerkt moet worden. De oplossing is nu dat het plaats van het delict tijdelijk wordt afgezet met rood-wit lint, of dat een woning tijdelijk wordt afgesloten. De politie probeert nu binnen een uur ter plaatse zijn.

Aan de beurt

Wie geen boodschap lijken te hebben aan preventiemaatregelen, zijn de kleine aannemers. “Het is ieder voor zich en iedereen klungelt maar wat aan. De gemiddelde opvatting is; als het mij maar niet gebeurt en als het dan gebeurt dan hebben ze zoiets van ‘nu kom ik niet snel weer aan de beurt’. Vergetende dat een lucratieve snelle kraak in het dievencircuit snel bekend is en je dus kunt wachten op een volgende poging.”

Maar als het hem moeilijker wordt gemaakt, verlegt de dief zijn terrein. De alertheid en preventiemaatregelen waren in Groningen zo toegenomen dat de bende uitweek naar Noord-Drenthe. “Dat hebben deze dieven ook zelf toegegeven.”

Grote aannemers pakken het steeds zakelijker aan. Het is een simpel rekensommetje. Van Wijnen noord heeft berekend dat zij zo’n f. 4000 a f. 5000 per huis moeten reserveren voor inbraakschade en vandalisme. Relatief simpele voorzieningen zoals verlichting, hekken en afsluitingen kosten een fractie. Zelfs permanente bewaking kan zinnig zijn in de periode net voor oplevering.

Een particuliere veiligheidsdienst die een of twee keer per nacht surveilleert, is bijna altijd zinloos vindt de politie. “Beveiligingsbeambten maken twee keer per nacht een ronde van een kwartier en zijn dan weer vertrokken. Dat is twee nachten posten voor de dieven en de pakkans is gereduceerd tot bijna nul.”

Wie een aantal goede preventieve maatregelen heeft getroffen, kan daarbij overwegen een mobiele alarminstallatie aan te schaffen. Dit stille alarm kleeft aan bijvoorbeeld een cv-ketel en bij verwijdering gaat de telefoon over bij de aannemer die dan de politie kan inschakelen.

Stroomversnelling

Nu de politie de diefstallen op bouwplaatsen serieus neemt, krijgt ze ook veel meer tips binnen. “Een positieve aanpak heeft een positieve respons.” Na het aanbrengen van verlichting op de bouwplaats blijken ook omwonenden sneller te kunnen reageren en signaleren. Een tip over verdachte figuren met omschrijving en kentekennummer van de auto heeft de zaak vorige maand in een stroomversnelling gebracht. “Dit sloot perfect aan op onze vermoedens.” In Groningen was het niet zo dat bestelwagens af en aanreden om de boel leeg te roven. Dat zou toch teveel opvallen. Daarom werden meestal personenauto’s gebruikt.

Iedereen komt een keer aan de beurt is de reactie van een aannemer op de vraag of bouwplaatsen regelmatig worden geplunderd. Maar met wat eenvoudige preventieve maatregelen lijkt de ene bouwplaats toch aantrekkelijker voor het dievengilde dan de andere. Een huis met de achterdeur open is in ieder geval wel erg makkelijk.

Reageer op dit artikel