nieuws

Grondwet niet toereikend voor grensprovincies

bouwbreed Premium

De grondwet komt niet langer tegemoet aan de Europese rol die grensprovincies tegenwoordig spelen. De Nederlandse overheid moet daarom voor nationale wetgeving een ‘grenslandtoets’ invoeren. Die voorkomt volgens de Limburgse commissaris van de koningin mr. Baron Van Voorst tot Voorst dat in grensregio’s rechtsongelijkheid ontstaat.

Zeker voor zijn provincie vindt Van Voorst tot Voorst de vraag gerechtvaardigd, of de huidige grondwet nog past bij een openbaar bestuur in een Europa zonder grenzen. Hij verwijst daarvoor bijvoorbeeld naar de problemen rond vliegveld Beek.

Voordat tot wetgeving wordt overgegaan, zou Den Haag veel meer gebruik moeten maken van de ervaringen die in de regio zijn opgedaan. Naast de al bestaande Europatoets zou daartoe ook een grenslandtoets ingesteld moeten worden, waarmee de verantwoording voor wetgeving meer bij de regio komt te liggen.

“Rechtsgelijkheid met Duitse, Vlaamse en Waalse buren is voor de Limburger immers relevanter dan bijvoorbeeld gelijkheid met Friezen of Groningers”, stelt Van Voorst tot Voorst. Hij pleit daarom voor de snelle invoering van een Europese Grondwet.

Reageer op dit artikel