nieuws

Grindkartels verboden in Grensmaasproject

bouwbreed

Minister Wijers verbiedt een aantal grindproducenten samen te werken bij de winning van grind uit de Grensmaas. De bewindsman volgt hierbij het advies van de Commissie Economische Mededinging die op haar beurt weer de adviesaanvrage van de minister heeft overgeschreven. De grindproducenten laten het er echter niet bij zitten en zullen bezwaar aantekenen.

Minister Wijers (Economische Zaken) blijkt niet onder de indruk van de motivering van het samenwerkingsverband GeoControl. Volgens GeoControl levert samenwerking efficiency-winst op, die wordt doorgegeven aan de klanten. Bovendien denken de deelnemende bedrijven dat de overheidsbemoeienis met het Grensmaasproject groot zal zijn, waardoor samenwerking eveneens nodig is.

In zijn adviesaanvrage van eind augustus vorig jaar aan de Commissie Economische Mededinging (CEM), liet de bewindsman al weten de samenwerking niet te zien zitten. Een belangrijk argument voor hem was daarbij dat de nieuwe Ontgrondingenwet uitdrukkelijk samenwerkingsverbanden op basis van historische winrechten afwijst.

“Bij de uitvoering van een planmatig beleid moeten alle bij de productie en distributie van oppervlaktedelfstoffen betrokken bedrijven in beginsel gelijke kansen krijgen om daaraan deel te nemen. Dit houdt in dat evenredige verdeling van vergunningen aan de hand van in het verleden gerealiseerde marktaandelen zodanig dat de marktverdeling tot in lengte van jaren vastligt, moet worden afgewezen”, zo staat in de toelichting op de wet te lezen. Ditzelfde geldt dan ook voor overheden, die niet langer met een vergunningaanvrager in zee mogen. Ook om die reden is derhalve samenwerking niet langer nodig, zo vindt Wijers.

Samenwerking kan alleen als het om technisch-organisatorische redenen noodzakelijk is dat slechts een bedrijf of samenwerkingsverband wordt toegelaten op de winplaats. En dat, zo betogen zowel de CEM als Wijers, is niet het geval in het Grensmaasproject.

Beter motiveren

De in GeoControl samenwerkende bedrijven zijn het daar niet mee eens. “Wij gaan bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Wij zijn van mening dat er juist bij het Grensmaasproject sprake is van nog meer overheidsbemoeienis dan bij de andere projecten (Stevol, Panheel en Asgrico, die wel ontheffing hebben gekregen, red). Dat geldt vooral voor de herinrichting. Dan zullen we die stelling overigens beter motiveren”, aldus mr. M.E.J.J. van de Zande van de Stichting Grind/Panheel Groep.

Tijdens een hoorzitting voor de CEM had Panheel dit argument al aangevoerd. In navolging van minister Wijers veegde de CEM dat argument van tafel. Zij volgde daarbij de argumentatie van de bewindsman dat het de overheden niet is toegestaan samenwerkingsverbanden voor te schrijven.

De Stichting Grind verwacht overigens niet in eerste instantie alsnog gelijk te krijgen. Bezwaar moet worden gemaakt bij de minister van Economische Zaken, dezelfde dus die nu de voor GeoControl negatieve beslissing heeft genomen. “Daarna kunnen we nog in beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven”, aldus Van de Zande.

Dit alles kan echter niet te lang duren. De bedoeling is het Grensmaasproject in 2000 te beginnen.

Producenten tekenen bezwaar aan tegen beslissing Wijers

Ook zandwinners mogen niet samenwerken

Minister Wijers verbiedt eveneens het samenwerkingsverband Maatschappij tot Verwerving van Industriezand, waarin negen bedrijven zitten, voor zover het gaat om nog niet vergunde projecten.

Evenals bij de grindwinners geldt ook hier dat de Ontgrondingenwet dergelijke samenwerkingsverbanden op basis van historische marktrechten in principe verbiedt.

Reageer op dit artikel