nieuws

Gestort afvalpuin in Emmeloord schaadt milieu niet

bouwbreed

Het afvalpuin op het parkeerterrein van ondernemer P.Th.M. Borgijink aan de Nagelerweg in Emmeloord, is niet een dusdanige bedreiging voor het milieu dat het terstond geruimd zou moeten worden. Een van de rechters van de Raad van State komt tot deze conclusie in een tegen Borgijink aangespannen spoedprocedure. De rechter draagt de ondernemer wel op het puin op korte termijn grondig te laten onderzoeken.

Vervolgens moet hij een plan van aanpak indienen bij de provincie. Het kan zijn dat het puin opnieuw moet worden gesorteerd of dat er een bovenafdichting overheen moet. Deze maatregelen worden op korte termijn verlangd.

Het provinciebestuur had de ondernemer opgedragen het terrein schoon te maken. Het puin is zonder vergunning gestort en zou diverse verontreinigingen bevatten zoals asbest, plastic, hout en ijzer. Volgens de provincie bestaat het gevaar dat verontreiniging uit het puin via het doorlekkend regenwater in de bodem terechtkomt.

Borgijink voerde bij de Raad van State aan dat het puin inmiddels nog een keer is gezeefd en dat veel van de verontreinigingen eruit zijn. De verharding zou totaal geen milieurisico inhouden. Bovendien zou hij het zich financieel niet kunnen veroorloven het terrein te laten ruimen.

In zijn uitspraak overweegt de rechter dat het puin er inmiddels met medeweten van de provincie al weer enige tijd ligt. Hij ziet niet in waarom het daarom niet nog wat langer kan blijven liggen.

Reageer op dit artikel