nieuws

Geen stijgende trend in koolmonoxidevergiftiging

bouwbreed Premium

“Het probleem van koolmonoxidevergiftiging door slecht werkende ketels en badgeisers wordt zwaar overdreven”, aldus ing. Gert de Vos van Gastec, centrum voor Gastechnologie te Apeldoorn. Gastec houdt het aantal en de aard van de ongelukken met gastoestellen bij in een register. Er valt geen stijgende trend waar te nemen.

Al jaren ligt het gemiddelde rond de zes a zeven ongevallen per jaar. “Elk ongeluk is er natuurlijk een te veel”, zegt Vos. Dit soort ongelukken komen vanwege het grote drama dat er mee gepaard gaat, uitgebreid in de kranten. Vooral het recente gasongeluk in Den Haag, waarbij drie allochtonen omkwamen, heeft veel stof doen opwaaien. Dit betrof trouwens een gasontploffing en geen koolmonoxidevergiftiging. Gasontploffingen komen al helemaal weinig voor in Nederland.

Er gaan stemmen op om voor centrale verwarmingsketels en geisers een soort APK-keuring in het leven te roepen. Dit om het risico van koolmonoxidevergiftiging te minimaliseren. Volgens de GGD en de VNI (Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven) gebeuren ‘veel’ ongelukken, omdat gasapparatuur te weinig wordt gecontroleerd. Veel mensen vinden een jaarlijkse controle echter overdreven en te duur. En menigeen vinden een controle op ketels en geisers een maal in de vijf jaar wel voldoende. “Dat is natuurlijk niet genoeg,” aldus ir. E.J. Wagenaar, secretaris technologie van VNI.

Veel oudere solo- en combiketels zijn nog van het open systeem, waarbij de verbrandingslucht aan de directe omgeving wordt onttrokken. Deze toestellen zijn uitgerust met een zogenaamde trekonderbreker. Als nu door omstandigheden, bijvoorbeeld door een te goed geisoleerde woning of door douchen, te veel zuurstof aan de directe omgeving van de ketel of badgeiser wordt onttrokken, ontstaat onvolledige verbranding. Dat betekent ontwikkelen van CO (koolmonoxide). Datzelfde kan gebeuren door gewoon een slecht functionerende ketel, waarbij de gasvlam niet voldoende tot ontwikkeling komt, of waarin de trek in de ketel onvoldoende is.

Veel combi-gaswandketels worden vanwege de ingebouwde boilers dicht bij de badkamer opgehangen. Daar is namelijk de grootste behoefte aan veel warm water in een korte tijd. Als dan zuurstofgebrek optreedt bij open systemen, dan ligt koolmonoxidevergiftiging op de loer.

Niet tegen APK

VNI is niet tegen een soort APK op ketels. Dat is goed voor de werkgelegenheid van installateurs. Alleen ziet Wagenaar niet, hoe een dergelijke gedwongen keuring gecontroleerd zou moeten worden. Dat zou veel administratieve rompslomp met zich meebrengen en veel mensen voor controle vergen.

Tegenwoordig worden de badgeisers en ketels uitgevoerd als gesloten systemen. Dat wil zeggen, dat de lucht voor de verbranding rechtstreeks van buiten wordt aangevoerd via een pijp op het dak. Meestal is het een combi-pijp voor het aanvoeren van lucht voor de verbranding en het afvoeren van verbrandingsgassen. Met dit soort uitgevoerde toestellen is de kans op calamiteiten in de vorm van koolmonoxidevergiftiging zo goed als uitgesloten.

Reageer op dit artikel