nieuws

Foute energiekeuze voor Vinex-locaties Installateurs vrezen blokkade voor nieuwe technieken

bouwbreed

Door een hele Vinex-locatie te voorzien van stadsverwarming, worden toekomstige technologische ontwikkelingen geblokkeerd. Bovendien beknot het de burger in zijn vrijheid en dreigt de markt te worden gemonopoliseerd. Veel grote nieuwbouwwijken krijgen namelijk geen gas-infrastructuur.

Met deze stellingname keert de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven (VNI) zich tegen de tendens, om uit milieuoverwegingen de energievoorziening van nieuwbouwlocaties centraal te regelen.

De installateurs luiden de noodklok in een paginagrote advertenties, die de komende tien weken in het Dagblad Kennemerland verschijnt. De advertentie is een initiatief van Cedi, een samenwerkingsverband van tachtig installateurs in Noord-Holland.

In eerste instantie richten de installateurs zich op de Vinex-locatie Broekpolder, maar hetzelfde probleem doet zich voor bij andere grootschalige nieuwbouwlocaties. Broekpolder, gelegen in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, wordt een wijk met 3600 woningen. In de eerste fase (200 woningen) zorgen warmtepompen voor de ruimteverwarming en warm tapwater. De warmtepompen ontlenen de warmte aan het grondwater op een diepte van 20 tot 60 meter.

Voor de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem) is het een demonstratieproject om aan te tonen dat het rond 2010 mogelijk moet zijn een energieneutrale wijk te bouwen. Als de proef slaagt, zou de hele wijk centraal van energie kunnen worden voorzien. Een besluit daarover is echter nog niet genomen.

Het concept betekent dat er geen gasinfrastructuur komt. En daarover struikelen de installateurs. “Zo leg je je voor 40 jaar vast en belemmer je op voorhand nieuwe technieken. Er is geen weg terug”, zegt Cedi-voorzitter P.A.Th. Ophoff. “De politici moeten zich nog eens heel goed achter de oren krabben, voordat ze besluiten in de hele wijk geen gasinfrastructuur aan te leggen.” Ophoff is niet alleen bang, dat bij gebrek aan infrastructuur nieuwe technieken buitenspel worden gezet; bouwers en gebruikers worden ook beperkt in hun keuzevrijheid en er dreigt monopolisering door de energievoorziening in handen van een partij te leggen.

Uiteraard is het pleidooi van de installateurs ook niet van eigenbelang ontbloot, omdat voor hen uit decentrale energievoorziening nu eenmaal meer werk voortvloeit.

In de ogen van de installateurs kan het allemaal veel kleinschaliger dan de huidige plannen en moeten bouwers en bewoners de vrije keus houden. ‘Kies voor keus’ is dan ook het motto van de VNI-advertentie.

Oudenrijn

Energiebedrijf ENW noemt het standpunt van de installateurs een beetje te kort door de bocht. J. Ouderkerken van ENW-Zaandam: “De kritiek is niet terecht. De installateurs hebben een eenvoudige redenering, maar die is niet zuiver. Je kunt niet eisen om met alle toekomstige mogelijkheden rekening te houden. Het enige wat wij willen is samen met de gemeenten en het plaatselijke gasbedrijf de meest optimale energievoorziening bewerkstelligen. Dat kan met warmtepompen, maar ook warmwaterdistributie behoort tot de mogelijkheden.”

Evenals de installateurs in de advertentie maakt Ouderkerken ook een vergelijking met de bovengrondse infrastructuur. “Het verkeersplein Oudenrijn is ooit ook ontworpen als rotonde die tot in de volgende eeuw dienst moest doen. In dertig jaar is het al voor de zoveelste maal gereconstrueerd.”

Wethouder Kooijman van Beverwijk was niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel