nieuws

Forse projecten nodig voor Zeeuwse Delta

bouwbreed Premium

Wil de Rijn-Schelde delta mee opstoten in de vaart der volkeren, dan zullen ‘robuuste’ projecten moeten worden uitgevoerd. Gedeeltelijk gaat het daarbij om projecten waaraan direct kan worden begonnen, andere moeten op termijn worden gerealiseerd.

Prioriteit krijgen de verbetering van havens en havenfaciliteiten langs de Westerschelde, en verbetering van de infrastructuur. Echter ook de herstructurering van de bestaande woningvoorraad staat op het verlanglijstje. Dit laatste vooral om de uitstroom van jong talent uit Zeeland tegen te gaan.

Een en ander blijkt uit de studie ‘De delta in de Delta, strategische visie op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Westerscheldebekken’ van het Nederlands Economisch Instituut (NEI).

Reageer op dit artikel