nieuws

Farbo-regeling

bouwbreed Premium

Informatie op vragen met betrekking tot de Farbo-regeling blijkt moeilijk te verkrijgen. Reacties bij de redactie op het artikel ‘Arbo-investering geeft belastingvoordeel’ in Cobouw 31-12-1997 laten er geen twijfel over bestaan dat hierover grote verwarring heerst.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zich inmiddels gehaast mee te delen dat het in de Staatscourant van 29 december 1997 genoemde Bureau Farbo niet de aangewezen instantie is voor inlichtingen. Genoemd worden twee andere telefoonnummers zoals vermeld in bijgaand artikel. Maar noch bij de Belastingtelefoon voor ondernemers, noch bij het ministerie van SoZaWe is een duidelijk antwoord te krijgen op vragen die verband houden met de nieuwe regeling. Het antwoord dat men wel heeft gehoord van Forbo maar niet van Farbo, spreekt boekdelen. Voor vragen omtrent machines en werktuigen kan men zich direct wenden tot de heer A. Veerman van de Arbeidsinspectie 070-3335531.

Reageer op dit artikel