nieuws

‘Faillissement Habo is voorgekookte zaak’

bouwbreed

“Als zo snel na het uitspreken van het faillissement al overleg plaatsvindt met een overnamekandidaat en de bank, dan is het een voorgekookte zaak”, reageert mr. H. van Haaften op de laatste ontwikkelingen rond Habo. De Utrechtse advocaat is bij het faillissement betrokken via zijn client, SBR Vloeren, een van de vijftien onderaannemers die retentierecht uitoefenen op bouwplaatsen van Habo in Rijswijk en Bergen op Zoom.

Dat zou betekenen dat het faillissement slechts diende om betere voorwaarden te creeren voor de overname van bedrijfsonderdelen, en dat hierover al van tevoren afspraken zijn gemaakt tussen de overnamepartij en de directeur-eigenaar van Habo, L. Goeree. Er is geen bewijs voor deze stelling. “Het is een conclusie die ik trek, gelet op ervaringen in dergelijke situaties”, nuanceert mr. Van Haaften. Met nadruk: “Ik zeg niet dat deze gang van zaken onrechtmatig is. Het zou in de gegeven omstandigheden correct en goed kunnen zijn, in zoverre de belangen van betrokken partijen niet worden geschaad.”

Tegengas

Dat bewindvoerder mr. D.R. Buter zich niet onder de indruk toonde van de aanspraken op retentierecht, past volgens mr. Van Haaften in de geschetste opzet. “Zij hebben er alle belang bij hun scenario door te laten gaan. Er zal flink tegengas worden gegeven op de toepassing van retentierecht”, verwacht hij.

Is het toegepaste retentierecht geldig? Dat is dus de vraag. Daarover zal in eerste instantie de discussie gaan. “En die discussie zal zich toespitsen op de feitelijke omstandigheden. Niet over juridische zaken”, stelt mr. Van Haaften. “Het is volstrekt helder wat het retentierecht inhoudt.” Met andere woorden: in dat geval kan niemand, de fiscus niet en de bank evenmin, om de onderaannemers heen. Mr. Van Haaften samenvattend: “Ons uitgangspunt is dat er retentierecht is. We krassen pas op als de vorderingen zijn voldaan.”

Verloving

Intussen wachten meer vragen op een antwoord. Wie is de potentiele koper met wie de bewindsman en de ING gistermiddag rond de tafel zaten. BAM-topman Van Vonno bevestigde in de krant van gisteren dat er overleg met Habo is geweest, “maar dat dit tot niets heeft geleid”. Zijn de Belgen CFE en Besix op overnamepad? Luc Neyrinck, directeur Besix, toonde anderhalf jaar geleden warme belangstelling voor het Haagse bedrijf. “Zie het als een verlovingsperiode”, kwalificeerde hij de samenwerking met Habo in enkele projecten.

“Na een verloving volgt niet altijd een huwelijk”, verklaart Besix-woordvoerder Jos Jansens. Opmerkelijk: de directie van Besix, zowel Neyrink als Steyaart, is in het buitenland. “Maar niet in Nederland”, verzekert Jansens. Later belt hij terug met de mededeling dat Besix inmiddels wel ‘de stukken’ bij de curator heeft opgevraagd. Wie weet?

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels