nieuws

Failliet Habo in delen in de verkoop

bouwbreed

Habo is failliet. Curator Buter trachtte gisterenavond samen met huisbankier ING, de gemeente Den Haag de goede onderdelen te verkopen aan een ‘beursgenoteerde aannemer’. De preciese oorzaak van het faillissement van deze voormalige gemeentelijke aannemer blijft echter vaag.

“Mijn concrete doelstelling is redden wat er te redden valt. De financiele positie is zo slecht dat voortbestaan als zelfstandige onderneming geen optie is. Om aan verkoop van onderdelen te denken, moet Habo eerst failliet en dat is gisterenmiddag gebeurd. Een redding uit surseance was geen perspectief”, aldus curator mr. D.R. Buter van het advocatenkantoor Buruma-Maris.

“Er heeft zich een kandidaat gemeld, maar dan moeten eerst de bank (ING) en de gemeente Den Haag mee willen werken. Waarom de gemeente Den Haag? Nogal wat opdrachten in portefeuille zijn voor Den Haag, maar daarnaast is daar de band uit het verleden. De Habo was tot 1 januari 1997 in bezit van Den Haag.”

De ondernemingsraad van de Habo verklaarde gisteren in deze krant dat de voormalige eigenaar verantwoordelijk is voor het faillissement. Buter wil in dit stadium nog niet zover gaan. “Het is duidelijk dat het bedrijf zonder een goede buffer van start is gegaan. Op basis van de stukken vind ik dat Den Haag een morele verplichting heeft minimaal het personeel te helpen.”

Wat is nu precies de oorzaak van het faillissement.

Buter: “Die is nog niet aan te geven. Eerst werk ik aan de redding en dan wordt dat uitgezocht. Mijn ruwe eerste indruk is dat de historie een rol speelt bij het faillissement. In het verleden was er een projectontwikkelaar Aadic en Habo heeft zich garant gesteld voor dit bedrijf. Er zijn bij dit bedrijf lijken uit de kast gekomen. Dan heb ik de indruk dat bij de verzelfstandiging de financiele positie veel marginaler was dan betrokkenen voorstond. Als laatste was er verlies op sommige werken, dat is niet erg als er een goede buffer is, maar die was er niet.”

Actieve rol Den Haag

Bij de gemeente Den Haag laat de betrokken wethouder, Peter Noordanus, zich afschermen door zijn voorlichtingsstaf. Tot aan de verzelfstandiging was Noordanus een van de twee gemeentelijke commissarissen in het bedrijf. “We betreuren het faillissement”, laat Noordanus via zijn woordvoerder weten. “We kunnen er niet al te diep op ingaan omdat er gesprekken worden gevoerd. Maar we hebben er zeker voor gezorgd dat Habo goed van start kon gaan. De solvabiliteit was voldoende en we hebben een goede orderportefeuille gegeven.”

Of curator Buter met dit antwoord genoegen zal nemen, valt te betwijfelen. “Bij de verzelfstandiging zijn de aandelen gecertificeerd en ondergebracht in een stichting. De gemeente Den Haag had iemand in het bestuur. Den Haag heeft bij de verzelfstandiging een zeer actieve rol gespeeld. In mijn optiek bekleden ze een sleutelpositie bij het oplossen van dit probleem.”

Ook de vakbonden pikken dit oppervlakkige antwoord van Noordanus niet. “Zolang ik wethouder ben, zal Habo niet failliet gaan,” zegt CNV-bondsman Tjeerd Hiddema. “Hij zie dat bij de verzelfstandiging van Habo. Samen met de OR zullen we hem aan die afspraak houden anders moet hij maar aftreden.”

Zie ook pagina 3: Faillissement Habo is voorgekookte zaak

Reageer op dit artikel