nieuws

EU neemt in Brussel vier gebouwen in erfpacht

bouwbreed

De Europese Unie heeft met een Zweedse vastgoedmaatschappij een erfpachtovereenkomst gesloten voor vier gebouwen in Brussel met na 27 jaar een optie tot aankoop. Na afloop van de huurtermijn zal de EU de vier gebouwen voor het symbolische bedrag van een ecu in eigendom krijgen.

De transactie met het Zweedse Diligentia International heeft betrekking op het Beaulieu-complex (drie gebouwen) in de Brusselse gemeente Oudergem en het Demotgebouw in de Europawijk. De vier gebouwen inclusief 600 parkeerplaatsen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 30.000 m2 kantoorruimte en zijn gelegen in de nabijheid van de onderkomens van de Europese Commissie en de Europese ministerraad.

De jaarlijkse huurprijs voor de vier bedraagt circa f. 17 miljoen. Verwacht wordt dat de gebouwen na de huurtermijn aan een grondige renovatie toe zullen zijn als ze al niet helemaal afgebroken moeten worden.

Voor de Europese belastingbetaler zou het heel wat gunstiger zijn geweest als de Europese Unie de vier gebouwen zou hebben gekocht of zelf een nieuw kantoorpand zou hebben opgetrokken. De EU zal over 27 jaar f. 450 miljoen huur hebben betaald voor de vier complexen met daar bovenop nog eens de jaarlijkse indexering (prijscompensatie).

In het kader van de erfpachtovereenkomst heeft Diligentia International er zich toe verplicht de komende jaren nog voor een bedrag van f. 30,5 miljoen te investeren in een volledige renovatie van het Demotgebouw en een aantal technische verbeteringen in de Beaulieu-gebouwen.

Accent verleggen

Diligentia International is met 300.000 m2 kantoorruimte in Brussel de vierde grootste particuliere vastgoedmaatschappij. De totale vastgoedportefeuille van Diligentia International heeft momenteel een waarde van circa f. 6 miljard, waarvan f. 3 miljard in het thuisland en f. 1,7 miljard in Belgie.

De vastgoedmaatschappij wil op termijn het accent verleggen naar de eigen Zweedse markt en daarom een deel van de buitenlandse vastgoed verkopen. Onlangs deed zij het North Plaza-kantoorcomplex in Brussel-Noord over aan de Belgische Kredietbank. Dit kantoorcomplex dat uit twee blokken bestaat, telt 28.245 m2 kantoorruimte, ruim 1000 m2 opslagruimte en 360 parkeerplaatsen.

Reageer op dit artikel