nieuws

Emmen sluit deur voor nieuwe varkensstallen

bouwbreed

Met de hete adem van de Brabantse varkensboeren in de nek hebben gemeentebestuur en ambtenaren er flink aan moeten trekken. Maar nu is het zover. De definitieve versie van de Notitie ‘Kanalisatie Roze Golf Emmen’ is klaar. “De deur voor nieuwe vestigingen van bedrijven van elders zit op slot”, vat de gemeente de belangrijkste wijziging ten opzichte van de voorgaande Notitie Veehouderij (1995) samen.

Al eerder berichtte Cobouw dat Emmen zich op het standpunt stelt dat er niet meer dan 20.000 varkens bij mogen. Daaraan kan de restrictie worden toegevoegd dat de huidige uitstoot van ammoniak niet mag toenemen. Dit wil zeggen dat uitbreiding alleen mogelijk is als ook de bestaande stallen aan de modernste milieueisen worden aangepast.

In het bestaande bestemmingsplan wordt uitgegaan van een agrarisch bouwperceel van maximaal 2,2 hectare. Om te voorkomen dat de voordelen van gesloten bedrijven hun beslag zullen krijgen in megabedrijven, heeft Emmen de maximale perceelgrootte teruggebracht tot 1,5 hectare. Tevens hanteert de gemeente maximale staloppervlakten. Voor toevoeging van een stal aan een akkerbouwbedrijf geldt een limiet van 2000 vierkante meter. Voor de reeds in Emmen gevestigde intensieve bedrijven stelt de gemeente de oppervlakte op 5000 vierkante meter. Vrijstellingen bieden de agrariers de mogelijkheid de genoemde limieten met 50 procent te overschrijden.

Rechter

Het is natuurlijk nog de vraag in hoeverre de gemeentelijke regelgeving bestand is tegen eventuele toetsing door de Raad van State. In de door een aantal Veendammers tegen de Brabantse varkensfokker C. Latijnhouwers aangespannen procedure, heeft de Raad van State gisteren de Brabander in het gelijk gesteld. Omwonenden van de bouwlocatie hadden een verzoek tot schorsing van de milieuvergunning ingediend. Hoewel de vergunning alsnog van kracht is geworden, kan Latijnhouwers nog niet gaan bouwen. De uitspraak van rechter J. Hulshof geldt als voorlopig. Evenals de afwijzing van het verzoek om uitbreiding van zijn varkensstal tot 4400 varkens van de Veendamse varkensmester H. in ’t Hout. Over enkele maanden komen beide kwesties opnieuw bij de Raad van State voor in zogenoemde bodemprocedures.

Niet bekend

Reageer op dit artikel