nieuws

Eenvoudig boekje helpt bij opzetten kwaliteitssysteem

bouwbreed

Invoeren van een kwaliteitssysteem in een bedrijf levert voordelen, lage faalkosten en een overzichtelijke taakverdeling op. Maar het is niet eenvoudig. Het boekje ‘Kwaliteitshandboek voor de bouw’ van C.H. van der Voorn kan een hulpmiddel zijn. Auteur Van der Voorn behandelt in zijn boek het invoeren van een kwaliteitssysteem bij het bedrijf van de fictieve figuur van Jack de Builder, een kleine aannemer die al wel op de hoogte is van wat kwaliteitszorg betekent. Jack gaat daarvoor in zee met de kwaliteitsfiguur ‘Q’.

Het invoeren van het kwaliteitssysteem gebeurt aan de hand van werkprocessen die betrokken zijn op ontwikkeling, vervaardiging en de nazorg in de bouw. Stroomschema’s maken die processen zichtbaar. Bij de schema’s horen toelichtingen. Samen maken ze duidelijk wie wat moet doen.

Lezen van het boek vergt vooral in de – uitgebreide – inleiding nogal wat inlevingsvermogen in de situatie van Jack de Builder. Als lezer zou ik wel wat sneller toe willen zijn aan wat een en ander voor mij kan betekenen. Dat blijkt gelukkig wel uit de stroomschema’s en de werkprocessen. Daarmee wordt de methodiek van het invoeren van een kwaliteitsbeheerssysteem toch duidelijk.

‘Kwaliteitshandboek voor de bouw’, ISBN 90-803817-1-3, is verkrijgbaar bij uitgeverij Quod Libet in IJsselstein en kost f. 75 (exclusief btw en verzendkosten). Het is ook te krijgen in de boekhandel.

Reageer op dit artikel