nieuws

DHV profiteert van andere visie op aanbesteden Prijs niet meer doorslaggevend

bouwbreed Premium

De laagste prijs is bij grote werken steeds minder van doorslaggevend belang. Overheid en particulieren gaan voor kwaliteit en dat mag best iets meer kosten. Deze ontwikkeling was mede de aanleiding voor het Amersfoortse ingenieursbureau DHV om een management consultant groep op te richten. Dure adviseurs geven in het voortraject hoogwaardig advies voor een pittige prijs.

“De overheid heeft geweten wat de laagste prijs betekent. Onder invloed van Europese aanbestedingsregels is in het begin teveel gekeken naar de laagste prijs. Voor dat geld kregen de opdrachtgevers beslist geen kwaliteit. Het gevolg was dat ze zelf eigen mensen moesten inschakelen om het proces op een hoger plan te brengen. Het project werd daardoor toch duurder”, meent Hans Huis in ’t Veld, voorzitter raad van bestuur DHV. “Er is leergeld betaald aan zowel de kant van de opdrachtgevers als aan de marktzijde. Prijs is nu slechts een van de vele wegingsfactoren, maar beslist niet meer de belangrijkste. De trend is kwaliteit. Dat betekent voor DHV dat we meer van onze specialistische kennis kunnen gaan aanbieden. Het zijn over het algemeen dure dames en heren, maar ze verdienen zichzelf terug.”

Om in het voortraject van de besluitvorming eerder in te kunnen steken, ging begin dit jaar DHV Management Consultants (MC) van start. Alle Nederlandse en Portugese groepsonderdelen leveren hoogwaardige mensen aan dit bedrijf, dat ook nog eens beschikt over een boeiend extern netwerk. DHV MC heeft voor projecten onder andere lijnen met het Nederlandse Economisch Instituut, ING Bank, TU Delft en Van Nimwegen en partners. Huis in ’t Veld: “De omzet van dit bedrijf moet de komende jaren groeien naar circa f. 10 miljoen. Een van de eerste opdrachten is voor Railned het in kaart brengen van het toekomstige treinennet. Waarom dergelijke opdrachten niet naar management consultants als Twijnstra Gudde en Berenschot gaan, is simpel; verankering op inhoud. We hebben op bijvoorbeeld mobiliteit tientallen jaren inhoudelijke materiekennis in het bedrijf. Meer dan andere bureaus hebben we de laatste jaren geinvesteerd in onder andere informatietechnologie en modellen. In de toekomst bestaat ongeveer 50 procent van onze Nederlandse omzet uit studie en advieswerk.”

Zieke tijgers

Huis in ’t Veld zei dit alles gisteren in een toelichting op het jaar 1997. Het bedrijf heeft, net als vorig jaar, razendsnel de voorlopige cijfers bij elkaar geharkt. Omzet en resultaat ontwikkelden zich voorspoedig. De enige acute zorg is het Verre Oosten. DHV realiseert op dat continent een omzet van f. 100 miljoen.

De vestiging in Hongkong is gelukkig al voor de crisis gesloten. De economische val van Indonesie (circa f. 25 miljoen omzet) heeft inmiddels wel zijn sporen nagelaten. Het resultaat werd met een miljoen gulden gedrukt. De schade is ontstaan door het niet doorgaan of uitstellen van opdrachten en de val van de roepia. DHV had de munt niet afgedekt (dat is praktisch onmogelijk), maar er zijn wel voorzieningen getroffen. “Voor het eerst worden we geconfronteerd met opdrachtgevers die niet betalen, dat is toch vrij ongewoon in onze branche. Gelukkig hebben we ook veel uitgaven in roepia’s,” aldus Huis in ’t Veld. “Daarnaast ontvangen we opdrachten voor haalbaarheidsstudies vanuit de industrie. We zijn tevreden als we dit jaar de omzet op het niveau houden van het afgelopen jaar.” DHV verwacht op grond van een gezonde werkvoorraad voor 1998 een omzetgroei van 5 tot 10 procent en een toeneming van de resultaten met ongeveer 20 procent. Daarbij houdt het bestuur wel een slag om de arm voor de invloed van de crisis in Azie. Huis in ’t Veld: “We zijn op weg naar de half miljard.”

Stemadvies

De Nederlandse markt ontwikkelde zich voor DHV goed. Maar dat gaat ook op voor de concurrenten. Bij alle grote infrawerken – en dat is booming business – is het Amersfoortse bureau wel verbonden. Met enige zorg kijkt Huis in ’t Veld hoe de politiek met dit onderwerp omgaat. “In de verkiezingsprogramma’s van alle grote partijen is echt niet zo gek veel geld ingeruimd voor infrastructuur. Over de gehele linie valt dat tegen. Alleen de VVD heeft een miljardje meer uitgetrokken. Maar de Tweede Kamer moet eigenlijk eens naar zichzelf kijken. Al de beschikbare middelen zijn de laatste jaren gegaan naar verbeteringen aan de HSL en Betuweroute. Dat betekent dat er te weinig geld is voor andere projecten. Hoe dit te doorbreken? De overheid zou de Westerscheldetunnel moet verkopen. Daarnaast moet worden doorgegaan met onderzoeken hoe private financiers kunnen worden toegelaten. Als laatste: probeer breder naar dit onderwerp te kijken. Haal er ook sociale aspecten bij. Zo levert de aanleg van een vrachtbaan op de nieuwe Tweede Maasvlakte hoogwaardiger werkgelegenheid dan alleen maar het accommoderen van containerterminals.”

Resultaten DHV in 1997 (mln guldens) 1997 1996 Omzet 460 414 Bedrijfsresultaat 20,5 15,2 Winst 11 7,1

Omzet Nederland 50%

Reageer op dit artikel