nieuws

De gevolgen van de wet Pemba

bouwbreed Premium

In het verleden, bijvoorbeeld bij afschaffing van de Ziektewet, heb ik voor het ontstane gat snel een verzekering afgesloten. Met de nieuwe wet Pemba wacht ik liever af om te kijken hoe mijn wao-premie zich ontwikkelt. Loop ik hierdoor extra risico?

De gevolgen van de wet Pemba worden pas zichtbaar op lange termijn. Een wao-geval nu vertaalt zich pas over ongeveer twee jaar in een hogere gedifferentieerde wao-premie. U moet dus vooruitkijken. Het is dan ook in elk geval zaak dat u zich goed laat informeren over het risico dat u loopt en of u daarvoor passende maatregelen moet treffen. In het algemeen is de aanbeveling dan ook om nu al extra alert te zijn op de mogelijkheden om wao-instroom te voorkomen.

Als ik maatregelen wil nemen om het risico dat ik door Pemba loop te beperken, waar moet ik dan aan denken?

De relatie met uw arbodienst is belangrijk. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid kan bijdragen aan het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Preventieve maatregelen en een goede controle en begeleiding kunnen ertoe leiden dat vanuit uw bedrijf geen of weinig mensen in de wao terechtkomen. Daarmee blijft uw gedifferentieerde premie dus laag.

Ook reintegratie van (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapte werknemers kan effect hebben op de hoogte van uw premie. Besteedt een werkgever meer dan 5 procent van de totale loonsom aan arbeidsgehandicapte werknemers, dan betaalt hij voor deze werknemers geen basispremie. Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven van korting op premies en subsidiemogelijkheden.

Als reintegratie en herplaatsing van een gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemer binnen uw eigen bedrijf niet mogelijk is, kunt u denken aan de mogelijkheid een in de bouw gespecialiseerd uitzendbureau in te schakelen. Zij kunnen adviseren en bemiddelen als het gaat om zoeken naar mogelijkheden voor vervangend werk elders.

Tenslotte kunt u zich verzekeren voor het risico dat u loopt. Met een speciale premiedemperverzekering of ongevallenverzekering kunt u al te grote stijgingen in de premie opvangen.

Reageer op dit artikel