nieuws

De Boer bokst op tegen meerderheid senaat

bouwbreed Premium

Minister Margreeth de Boer ligt behoorlijk op ramkoers met een meerderheid in de Eerste Kamer. Tijdens haar begrotingsbehandeling lieten VVD en CDA weinig heel van de “centralistische bedilzucht” van de bewindsvrouwe. Vooral het restrictief ruimtelijk beleid lag onder vuur.

Nadat eerst VVD-senator Pol de Beer in deze krant en later in de senaat zijn gal gespuwd had over het ruimtelijk beleid van De Boer, voegde zijn CDA-collega Baarda daar nog het nodige aan toe. Beide partijen hebben samen een meerderheid in de Eerste Kamer.

Vooral het Groene Hart-beleid moest het ongelden. “Onredelijk restrictief”, zo luidde het oordeel van De Beer. Zowel hij als Baarda vinden dat dorpen de kans moeten krijgen voldoende nieuwe woningen te bouwen om de groei van de eigen bevolking op te vangen.

Minister De Boer was het oneens met beide senatoren. Volgens haar zijn het Groene Hart en andere buitengebieden niet op slot. Zo is er in het Groene Hart nog ruimte voor duizenden woningen. “Er is geen sprake van het op slot doen van dorpen. Wel moet er een zorgvuldig beleid worden gevoerd, want het zijn onomkeerbare processen”, zo zei zij.

Gesteund door onder meer VNO-NCW en SER, bepleitten beide senatoren ook het zogenoemde corridor-concept, het bouwen langs autowegen en spoorlijnen. In de praktijk is die ontwikkeling al gaande. Ook het ministerie van Economische Zaken is er voorstander van.

Minister De Boer blijft deze gedachten echter afwijzen. De bestaande stad krijgt daarin veel te weinig aandacht en bovendien wordt door een dergelijke ruimtelijke ordening de mobiliteit ongewenst bevorderd, aldus de minister.

Reageer op dit artikel