nieuws

Certificering in de strijd tegen oneerlijke concurrentie Slopers willen mobiel puinbreken aanpakken

bouwbreed Premium

Sloop- en recyclingbedrijven willen zo snel mogelijk een certificeringsregeling voor puinbreekinstallaties. Hiermee moet een einde komen aan de oneerlijke concurrentie van mobiele puinbrekers ten opzichte van vaste breekstations. De mobiele puinbrekers hoeven aan minder milieuvoorschriften te voldoen en kunnen aanzienlijk goedkoper werken.

De Vermeer Groep uit Hoofddorp deed enkele maanden geleden een poging om deze rechtsongelijkheid uit de wereld te helpen. Dit initiatief leidde Via een uitspraak van de Raad van State leidde dit initiatief tot een schorsing van de vergunningen van acht mobiele puinbrekers in Noord-Holland.

Maar in de praktijk is er weinig veranderd, omdat nu de oude gedoogsituatie is teruggekeerd. Het probleem speelt in alle provincies. De voorlopige vergunningen berusten niet op landelijke milieuwetgeving maar op provinciale verordeningen. Deze stellen voor vaste puinbrekers maatregelen verplicht zoals een vloeistofdichte vloerafsluiting, de analyse van materialen, afvalregistratie en het wassen van banden van de vrachtwagens.

De Raad van State is niet inhoudelijk op de door de Vermeer Groep aangedragen feiten ingegaan, maar heeft de vergunningen op formele gronden geschorst. “De vraag blijft echter bestaan of de eisen die aan de vaste puinbrekers worden gesteld, te hoog zijn, of dat het de mobiele puinbrekers te gemakkelijk wordt gemaakt”, zo liet de heer Schimmel van de Vermeer Groep weten.

Lute Recycling uit Beverwijk, die zowel stationair als mobiel puin breekt, hekelt het onbelemmerd gebruik van de meeste verplaatsbare breekinstallaties, die hij als koffiemolens bestempelt. Lute: “Wij werken met apparaten van anderhalf miljoen gulden en moeten ons wel aan de voorschriften houden. En controle is er nauwelijks, ook niet nu die vergunningen zijn ingetrokken.”

Hij is er voorstander van om uitsluitend met mobiele brekers te werken als het puin ter plaatse voor hergebruik kan dienen. Zoals bij het opruimen van oud asfalt, dat vervolgens dienst doet als onderlaag voor een nieuw wegdek.

De Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval (BRBS) en het Nederlands Verbond van Aannemers van Sloopwerken (Babex) willen dat er definitief wordt afgerekend met de oneerlijke situatie op de, snel groeiende, puinbrekersmarkt. Dit zou kunnen gebeuren door een certificeringsregeling voor de circa 200 bedrijven en hun breekinstallaties.

Volgens de heer Alblas van Babex is het technisch overigens wel uitvoerbaar mobiele puinbrekers aan de voorschriften te laten voldoen. Hij noemde de uitspraak van de Raad van State ‘inhoudsloos’.

Door hun geluidsemissie en uitstoot van stofdeeltjes zijn grote, stationaire puinbreekinstallaties gebonden aan stringente voorschriften.

Mobiele brekers daar inzetten waar het gebroken materiaal direct kan worden hergebruikt.

Reageer op dit artikel