nieuws

Bewoners Breda bepalen toekomst van de stad

bouwbreed Premium

Bedrijfspanden moeten meer de hoogte in en elke nieuwbouwwoning moet een ondergrondse parkeergarage krijgen. De gemeente Breda weet dus wat haar te doen te staat. Althans, als zij de aanbevelingen van onder andere de wijkraden en belangenverenigingen opvolgt. Onder het motto ‘Breda verkent de ruimte’ trokken zij langs plekken die in aanmerking komen voor herstructurering.

“Op zaterdagmorgen kwart over negen opdraven is bepaald geen pretje”, roept een van de deelnemers in het Stadskantoor. Hier laat de gemeente Breda een rondrit door de stad beginnen. De opmerking krijgt veel bijval van lachende mensen, die nog half slapend hun koffie nuttigen. Zeker honderd mensen hebben zich aangemeld voor deze ochtend.

“Het is vrij uniek dat de gemeente mensen zoals wij vraagt onze visie te geven op het Breda van nu en van de toekomst”, zo vertelt Eloi Koreman. Hij is voorzitter van de stichting Bewoners Historisch Stadshart Breda. “Wijkraden, buurtcomites en belangenverenigingen krijgen voor het eerst een echte stem in de ontwikkeling van de stad.”

Knelpunten

Breda buigt zich momenteel over de vraag hoe de Baroniestad er in de 21ste eeuw uit moet zien. Folders, Internet-sites en stadsgesprekken, een tentoonstelling in het Stadskantoor en de rondrit moeten opinieleiders en burgers aansporen tot meedenken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een integraal Stadsplan.

Tijdens de rondrit stopt de bus in diverse wijken. De deelnemers krijgen uitvoerig te horen hoe de buurt er aan toe is. Eloi Koreman is tot dusverre zeer enthousiast:

“Allereerst krijg je door deze excursie een complete kijk op de stad. Je komt op plekken die je nog nooit hebt gezien en je wordt ook geconfronteerd met de problemen in andere wijken. Door de situatieschetsen kijk je heel anders naar bepaalde delen van de stad. Je wordt vanzelf aangespoord om mee te denken, want je wilt toch het beste voor de hele stad.”

Milieu is ‘in’ bij de aanwezigen. Thema’s als afvalmanagement, verbetering van de waterhuishouding en een betere groenvoorziening krijgen veel bijval van de deelnemers. Ook over de vraag hoe de geannexeerde randgemeenten meer bij de stad aan te laten sluiten, wordt veel van gedachten gewisseld.

Zodra de bus in Teteringen aankomt (in 1996 geannexeerd door Breda) barst de discussie los. Voor- en tegenstanders van meer bedrijvigheid tussen de verschillende delen van Breda, indeling van groenvoorzieningen en dergelijke wisselen meningen uit. De ambtenaren in de bus genieten zichtbaar van het succes.

Hoogbouw

Maar een studiedag is pas een echte studiedag als die met conclusies kan worden afgesloten.

Die komen er dan ook. Zo moeten toekomstige woonwijken gemengd worden met kleine, schone bedrijven, die weinig overlast veroorzaken. Volgens de meerderheid van de deelnemers is het ondergronds parkeren een goede oplossing voor de toenemende overlast van auto’s in Breda. “Elk nieuw huis of appartement zou een ondergrondse parkeergarage moeten hebben.” Een van de aanwezigen maakt zich er erg kwaad over dat veel bedrijven de hoogte niet benutten. “Ik zie veel te veel van die lage gebouwen op bedrijventerreinen. We moeten onze ruimte benutten, en daarom lijkt het mij zeer verstandig dat de gemeente ook hoogbouw meer stimuleert.”

Over een paar maanden zal het college van B en W zijn visie over de ruimtelijke ontwikkeling van Breda voorleggen aan de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel