nieuws

Bert Roelofs lost Jan Keizer af Topman NBM Bouw koopt bouwkostenbureau BM

bouwbreed

De eerste verrassing in het nieuwe jaar is daar: Bert Roelofs (52) koopt het bouwkostenmanagementbureau BM uit Hoofddorp. Het voormalig directielid van NBM-Amstelland Bouw zet hiermee een punt achter zijn glansrijke carriere in de uitvoerende bouw en wordt eigen ondernemer. BM-eigenaar Jan Keizer (57) neemt na meer dan twee decennia gas terug, maar helpt Roelofs bij het leidinggeven in dit turbulente tijdsgewricht. Gisteren vond de overdracht van de aandelen plaats.

“Het was op het zeilschip De Eendracht”, herinnert Roelofs zich het eerste contact met Keizer. “We zeilden met een aantal mensen uit de bouw in die oktobermaand van 1995 naar Oostende. Bij windkracht 7 moesten we de zeilen reven. Alle anderen waren zeeziek. Ik kende Keizer niet. Bij NBM-Amstelland en eerder Volker Stevin had ik nooit met zijn bureau samengewerkt. Onder het genot van een drankje kwamen we met elkaar in gesprek. In de loop van de tijd ontmoetten we elkaar vaker. We discussieerden over de veranderingen in de bouw. We groeiden naar elkaar toe.”

“Mijn grootvader was aannemer in Twente. Na mijn opleiding in 1971 dacht ik een korte periode in de uitvoerende bouw door te brengen. Voor mij stond vast dat ik een onderneming wilde hebben. Maar dat heeft iets langer geduurd. Mijn carriere was motiverend, dus waarom zou ik voor mijzelf beginnen? Begin 1997 heb ik geestelijk een punt achter mijn loopbaan in de uitvoerende bouw gezet. De reorganisaties bij NBM-Amstelland hebben daar geen primaire rol bij gespeeld. Voor mij was de cirkel rond. Ik was in binnen- en buitenland geweest en had de grootste en mooiste projecten gedaan. De uitdaging was eraf. In de zomer van 1997 kwamen Keizer en ik weer in gesprek en toen was het snel afgerond. BM wordt voor mij een nieuwe uitdaging.”

Het gesprek tussen de gaande en komende man vindt daags voor Kerst plaats op het BM-kantoor in Hoofddorp. Een kunstwerk van Marte Roling siert de entree. De schemer valt die dag vroeg in. Uit niets blijkt dat BM een bouwkostenbureau is dat al bijna een kwart eeuw in de bouw actief is. Jan Keizer heeft geheel in de luwte het bedrijf met een omvang van f. 10 miljoen en 50 medewerkers opgebouwd. De eerste klus was de bouwbegeleiding van Stoutenbeek Meubelcentrum in Beverwijk. De laatste grote is de totale engineering van het Kennemergasthuis in Haarlem. In opdracht van het bestuur van het ziekenhuis contracteert BM alle adviseurs. Naast deze activiteit van het managen van het bouwproces is BM actief op het vlak van juridische adviezen, kwaliteitstoezicht tijdens de bouw en contractvorming tussen bouwpartners.

Alvorens voor zich zelf te beginnen was Keizer 18 jaar in dienst bij Calcu. Het bedrijf is jaren geleden opgekocht door Keizer.

Niet naar Arcadis

Waarom heeft u BM niet verkocht aan Twijnstra Gudde Groep, Arcadis of Berenschot Osborn?

Keizer denkt na en in alle rust begint hij over de cultuur van de onderneming te praten. “Vanaf de oprichting in 1975 hebben we een eigen cultuur en filosofie opgebouwd. Op basis van kostendiscipline begeleiden we bouwprojecten. Voor dit werk moet je absoluut onafhankelijk zijn. We doen dat nuchter en gericht op praktische oplossingen. Onze mensen schrijven dus geen dikke rapporten: het is direct, to the point. Ik heb mijn medewerkers beloofd dat BM onafhankelijk blijft. Het gedachtegoed is verenigd in trouwe medewerkers en dat breng je niet over naar een volstrekt andere cultuur. Ik had ook niet toegestemd in de verkoop aan een participatiemaatschappij. Roelofs koopt geheel onafhankelijk een meerderheidspakket en de rest gaat naar het personeel.”

De marktontwikkelingen noopten Keizer eens nadrukkelijk naar de toekomst van zijn bureau te kijken. De bouwprojecten worden met de dag complexer. De contracten dus ook. Klanten eisen steeds vaker van adviesbureaus resultaatsverplichtingen en soms is dat ook nog niet genoeg. “Van budgetbewaker naar totale engineering is een ontwikkeling waar mijn bureau doorheen is gegaan”, zegt Keizer. “Volgens mij is dat pas het begin. Het vrijblijvende is eraf. Er gaat de komende jaren nog erg veel gebeuren in de bouwkolom. De opdrachten worden bijvoorbeeld steeds scherper geformuleerd. Prestaties worden afgebakend en vastgelegd in juridische contracten. Gaat het fout dan staat de advocaat van de tegenpartij op de stoep.”

Intellectueel

“Was ik wel de juiste man die BM er doorheen moet sleuren? Het voordeel van Roelofs is dat hij bij zijn laatste grote projecten, zoals de vuilverbranders in Alkmaar en op de Moerdijk, zich heel nadrukkelijk met de contractvorming heeft beziggehouden. Hij is een in complexe bouwprocessen geschoolde bouwer.”

Roelofs veert op. Keizer is nog niet uitgesproken of hij vult aan. “Doordat ik op bijna alle grote projecten de structuren en contracten heb gedaan, krijg je daar veel kennis over. Voor de TU’s en andere kennisinstituten gaf ik de laatste jaren veel lezingen over deze materie. Kennisoverdracht aan geinteresseerden is erg leuk. Ook wilde ik kleinschaliger gaan werken. Elke dag topsport houdt geen mens vol. Mijn stap naar BM is daarom logisch. Ik breng mijn kennis van hedendaagse contractvorming en de veranderingen van de rollen in de bouw in. En BM is kleiner. Mijn intellectuele kwaliteiten komen hier beter tot hun recht. Het voordeel van de schaalgrootte van BM is dat je veel doelgerichter kunt werken; dat miste is in mijn laatste baan.”

In welke richting moet BM zich ontwikkelen?

Keizer en Roelofs denken na. Na enige momenten geeft de nieuwe eigenaar het antwoord: “Onze onafhankelijkheid is een groot goed. Daarnaast heeft de klant in de toekomst steeds meer behoefte aan een aanspreekpunt, omdat alle disciplines desintegreren. Waar je naar zoekt zijn modellen die onderdelen als commercie, techniek en creativiteit meer integreren. BM zal zich sterk in die richting ontplooien. Een aanspreekpunt voor het bouwproces. Ik bedoel dan geen kop van jut, want we nemen geen uitvoering op onze schouders. We zijn managers van het bouwproces.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels