nieuws

Basisschool De Fontein eist nieuw dak van gemeente Alphen

bouwbreed

De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs zit er behoorlijk mee in de maag. De basisschool De Fontein, aan De Oude Wereld in Alphen, moet zo snel mogelijk een nieuw dak krijgen, maar daarvoor is geen geld. Het bestuur eist bij de Raad van State in Den Haag financiele steun van de gemeente Alphen.

Het dak van de school raakte beschadigd in een storm in de nacht van 8 op 9 december 1993. Het dak dreigde door de harde rukwinden van het gebouw af geblazen te worden. De ingeschakelde brandweer wist de dakbedekking met zandzakken als ballast op het gebouw te houden. Sindsdien is het dak provisorisch gerepareerd, maar eigenlijk moet er snel een nieuw dak op het gebouw, kosten: f. 99.000.

De verzekering van de school weigerde een vergoeding omdat het om stormschade gaat. Terwijl de gemeente Alphen de kosten van een nieuw dak juist niet wil dragen omdat het die nacht niet om een storm gegaan zou zijn, maar slechts om harde windstoten.

Volgens gemeentewoordvoerster J. Lapre verkeerde het dak van de school kennelijk niet in goede staat. Andere gebouwen in de omgeving van de school hebben die bewuste nacht geen schade opgelopen. Deze daken voldeden kennelijk wel aan de normen, zo verklaarde zij bij de Raad van State.

Geen blaam aannemer

Volgens de gemeente moeten de kosten verhaald worden op de aannemer. Het schoolgebouw van de Fontein is gebouwd in 1992. Normaal gesproken hoort een dak zeker twintig jaar mee te gaan. Het bestuur van de vereniging heeft daarom geprobeerd de schade te verhalen op de aannemer, maar zonder succes: het dak was na de oplevering getest door een onafhankelijke deskundige en voldeed toen aan alle eisen.

De geschillencommissie van de provincie Zuid-Holland koos eerder de zijde van De Fontein, en bepaalde dat de gemeente Alphen voor de kosten van het dak moest opdraaien. Er is immers een speciaal budget voor dit soort stormschade.

Maar de gemeente is tegen die uitspraak in beroep gegaan bij de rechtbank in Den Haag. Die was met de gemeente van mening dat er wettelijk gesproken in de bewuste decembernacht geen sprake is geweest van storm, reden waarom de gemeente het dak niet hoeft te financieren.

Het schoolbestuur heeft zich nu tot de Raad van State gewend. Die zal in hoger beroep het laatste oordeel hebben over het dak.

Reageer op dit artikel