nieuws

‘Bacterie is niet enige oorzaak palenrot’

bouwbreed

De beroemde grenen-paalbacterie die onder 700 Haarlemse huizen de fundering heeft weggevreten, staat ter discussie. Ook de gemeente Zaanstad denkt nu de zogenaamde pseudomonas binnen de grenzen te hebben. Ingenieurs van Fugro de Waal en Fugro Leidschendam hebben hun bedenkingen. “Het is onmogelijk dat alleen die bacterie de oorzaak is van rotte funderingen.”

De ingenieurs van Fugro zijn door bewoners van de Haarlemse wijk benaderd ook eens te kijken naar hun funderingen. Ten eerste om te zien of het nu echt allemaal wel zo erg is en ten tweede om uit te vinden of die bacterie de oorzaak is.

Fugro heeft het vermoeden dat de hydrologie-benadering van onderzoeksbureau Wareco te ver is doorgeslagen. “Die bacterie komt gemeenten wel goed uit, want dan is er niemand aansprakelijk te stellen”, vindt Ruud Brandenburg, directeur van Fugro De Waal.

Jan ter Linde van Fugro Leidschendam is benaderd door bewoners van de Herensingel in Haarlem. Hij heeft geen minitieus onderzoek gedaan, maar heeft na een eerste ronde en dertig jaar ervaring nu al ernstige twijfels.

Informatie miniem

De bacterie vreet alleen aan grenen palen, en kan zelfs floreren als palen gewoon onder water staan, is de conclusie van Wareco.

De subsidieregeling voor bewoners in Haarlem, die voor dit doel werd ingesteld, is gunstig als de bacterie daadwerkelijk de oorzaak is van de problemen. Maar is dat niet het geval, dan worden de eigenaren zwaar benadeeld. De gemeente kan dan op grote schaal renoveren en is niet meer verantwoordelijk te stellen voor claims.

De gemeente Haarlem is niet erg scheutig met informatie. Ze hebben informatieavonden gehouden, maar de bewoners krijgen niet meer te horen dan dat hun houten palen zijn verrot. “Niemand heeft de beschikking over de cijfers en methoden waarop zij zich baseren. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar we kunnen nu ook niet controleren in hoeverre het wel waar is”, benadrukken de ingenieurs van Fugro.

“Wareco werkt vooral met lintproefmetingen. Dat is een incidentele opname en zegt niets over een langere periode.” Fugro heeft een andere benaderingswijze en voelt meer voor constante metingen. Op die manier is een veel minder rigoureuze aanpak nodig en kan ingegrepen worden wanneer de verzakkingen echt acuut worden. Bovendien hebben beide ingenieurs grote twijfels over de toepassing van grenen palen. “Ik ben nog nooit tegengekomen dat in een wijk alleen maar grenen palen zijn toegepast”, vertelt Jan ter Linde.

Ook Fugro heeft meegedongen naar het uitvoerige onderzoek in Haarlem. Hun aanbieding was f. 25.000 duurder dan die van Wareco. Daarbij vraagt de ingenieur zich af of op een bedrag van f. 350.000 alleen maar naar de prijs gekeken moet worden. De opdracht van de gemeente was enigszins vaag en vrijblijvend: een goede manier vinden om in kaart brengen hoe groot de omvang van de funderingsproblemen is in een paar specifieke wijken van Haarlem.

Bacterie in Zaanstad?

Wareco heeft nu ook een onderzoek lopen voor de Gemeente Zaanstad. Aan de Burgemeester Terlaanstraat in Zaandam, de Breestraat in Koog aan de Zaan en de Meidoornlaan in Zaandijk zijn zo’n twintig huizen onderzocht. De ambtenaren van Zaanstad zijn deze week op bezoek geweest bij hun collega’s in Haarlem om te praten over de opzet en aanpak van het onderzoek daar.

Wareco stelt in de Volkskrant dat er op dit moment nog geen bacterien zijn aangetroffen, maar twijfelt er niet aan dat de uitkomst van de analyses op de pseudomonas zal uitkomen.

Wat de oorzaak ook is, de bewoners zitten met een rotte fundering die veel geld gaat kosten. Gehakketak tussen bureaus over de oorzaak lijkt weinig zinvol en alleen maar gunstig voor de opdrachtenportefeuille van de onderzoeksbureaus.

Tegenonderzoek Haarlem twijfelt aan omvang ellende

Reageer op dit artikel