nieuws

AVBB blij met steun voor bouwen langs snelwegen

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) is blij met de steun van de Sociaal Economische Raad voor de corridorvorming. In het advies over het Grote Stedenbeleid pleit de SER voor het op de helling zetten van het Vinex-beleid en over te schakelen op het bouwen langs hoofdvervoersassen.

In een reactie op het SER-advies zegt het AVBB “verheugd” te zijn over de aanzetten die het daarin doet voor de corridorvorming. De bereikbaarheid van steden staat volgens de bouwwerkgevers blijvend onder druk. Het in grotere mate toestaan van activiteiten langs de grote routes kan verlichting brengen. Alleen door corridorvorming kan volgens de SER de samenhang tussen de stad en haar omgeving worden versterkt.

“Dit betekent geenszins dat de gezamenlijke bouw klakkeloos wil bouwen langs snelwegen, zoals minister De Boer wel eens schertsend roept”, zo stelt het AVBB in de reactie vast. Het gaat volgens de bouwwerkgevers om een integrale planning. “De erkenning en de geleiding van de mobiliteit van de huidige samenleving vormen daarbij een belangrijke basis.”

Het AVBB zegt verder de extra aandacht voor de steden te waarderen. Wel waarschuwt het voor te grote bemoeienis van het Rijk met de gemeenten. Uiteindelijk moeten de gemeenten met de lokale politiek en de voorhanden zijnde middelen en het beschikbare beleid de stad verder ontwikkelen. “Vooral bundeling is van belang. De bouw en andere marktpartijen kunnen veel betekenen in de sfeer van gezamenlijke projectontwikkeling”, aldus de AVBB.

Reageer op dit artikel