nieuws

Actieplan voor levenslang leren

bouwbreed

Kinderen moeten vanaf hun vierde jaar in plaats van hun vijfde jaar naar school. Bedrijven die scholing van hun personeel stimuleren, moeten een keurmerk krijgen. En werklozen moeten tenslotte kunnen bijscholen zonder hun uitkering te verliezen.

Dat zijn de belangrijkste voorstellen die het kabinet doet in het ‘Nationale Actieprogramma Een leven lang leren’. De kosten voor dit programma kunnen varieren van f. 665 miljoen tot f. 1165 miljoen per jaar, afhankelijk van het bedrag dat een volgend kabinet eraan wil spenderen.

Het programma sluit aan bij manier waarop bouwvakkers zich kunnen laten bijscholen in nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Bovendien onderneemt de bouw al geruime tijd pogingen om te voorkomen dat jongeren halverwege hun opleiding afhaken. De regering gaat hier nu ook werk van maken.

Schooluitval

Inzet van het kabinet is dat alle Nederlanders de mogelijkheid krijgen voortdurend te leren. Iedereen moet het gewoon gaan vinden om gedurende zijn hele leven bij te scholen. Het nationale programma creeert daarvoor de ruimte.

Voorzieningen in arbeidsorganisaties, op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid en het onderwijs zullen levenslang leren bevorderen.

Behalve vervroeging van de leerplicht en betere scholingsmogelijkheden wil de regering met het actieplan voortijdige schooluitval voorkomen.

Iedereen die op zoek gaat naar een baan, moet in het bezit zijn van een diploma. Jongeren die toch zonder diploma de schoolbanken verlaten, moeten weer worden teruggebracht met behulp van zogenoemde individuele trajectbegeleiders.

Dat zijn mensen binnen de gemeente die drop-outs helpen eventuele problemen op te lossen, zodat ze weer naar school kunnen.

Reageer op dit artikel