nieuws

Goederenvervoer per spoor duidelijk in de lift

bouwbreed

Het goederenvervoer per spoor groeit. Dit is mede te danken aan de bijdrageregeling spoorwegaansluitingen waarvan het bedrag verhoogd is tot maximaal f. 40 miljoen. Toch moeten er maatregelen worden genomen om deze vervoersvorm commercieel nog aantrekkelijker te maken.

Een van de maatregelen is de ontwikkeling van de zogenoemde Trans European Rail Freight Freeways. Daarbij gaat het om de liberalisering van het spoorvervoer in Europa. Het internationale goederenvervoer per spoor zou daardoor versterkt kunnen worden.

Verder komt er per 1 januari 1998 een materieelregeling voor nieuwe toetreders. Daarbij wordt nog gekeken naar mogelijkheden van subisidies, fiscale stimulering en bevordering van leasemogelijkheden van locomotieven.

Capaciteit vergroten

Ook wordt de capaciteit vergroot. Op de as Rotterdam-Antwerpen wordt gekeken naar Goederenlijn 11 (Antwerpen-Bergen op Zoom), de Sloelijn en Axel-Zelzate. Volgend jaar begint een verkennende studie naar capaciteitsverruimende maatregelen op het traject IJmond-Betuweroute. Eind 1999 zal de tracestudie voor de Noordoostelijke verbinding van de Betuweroute zijn afgerond.

Personenvervoer

Op het gebied van het personenvervoer per rail zijn een aantal nieuwe projecten opgenomen in het verkenningenprogramma. Zo staat nu na lang aandringen van de Tweede Kamer de tunnel in Delft op het programma. Minister Jorritsma waarschuwt echter wel dat de uitvoering niet voor 2010 zal beginnen.

Verder wordt bekeken of de uitbreiding van de treindienst in de Noordvleugel aanpassingen nodig heeft voor de waterkruisingen over de Nauernasche Vaart bij Krommenie en de Vecht bij Weesp. De uitbreiding betekent dat de huidige bruggen nauwelijks meer open kunnen voor de scheepvaart. Voor de Noordvleugel is 1998 een belangrijk jaar. Begonnen wordt met de grote bouwprojecten voor de corridor Amsterdam-Utrecht, met de Hemboog en de Flevolijn-oostboog.

Gehoopt wordt dat ook het tweesporig maken van de lijn Groningen-Sauwerd van start kan gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels