nieuws

Ingenieursbureaus maken plan voor verdubbelen N33

bouwbreed

Opname in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) van verdubbeling van de N33 (Assen-Veendam-Delfzijl) tot autosnelweg. Dat hopen vier grote ingenieursbureaus in het noorden des lands te bereiken met hun initiatief om voor eigen rekening en risico een uitgewerkt plan te maken voor die verdubbeling.

De provincies Drenthe en Groningen en een groot aantal gemeenten dringen al jaren aan op ombouw van de zeer drukke N33 tot autosnelweg (A33). In de eerste plaats uit oogpunt van verkeersveiligheid. Maar ook omdat een A33 van groot belang geacht wordt voor de regionale economische ontwikkeling. De groei van de Eemshaven en de ingebruikname van het Rail Service Centrum Groningen (RSCG) in Veendam veroorzaken toenemend verkeer op de huidige enkelbaans weg.

Verdubbeling van de N33 past volledig in de beleidsvisie ‘Groningen-Assen 2030’. Maar tot op heden heeft het noorden voor zijn pleidooi voor de realisering van de A33 geen gehoor gevonden bij minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat.

Samenwerking

Het opnemen van de verdubbeling in het MIT is een absolute voorwaarde voor (mede) financiering door het rijk. Dat ziet de noodzaak van de A33 kennelijk nog niet in. Want het po komt in geen enkel beleidsstuk van de landelijke overheid voor.

Vier ingenieursbureaus hebben begin dit jaar besloten een poging te doen die rijkspassiviteit te doorbreken.

DHV, Grontmij, Heidemij Advies en Oranjewoud werken eendrachtig samen bij het opstellen van een plan voor verdubbeling van de N33. Daarin zullen ze volgens woordvoerder drs. ing. M. Verbeek “aangeven hoe en op welke termijn de weg kan worden verdubbeld”. Ook geven ze aan hoe het po kan worden gefinancierd, waarbij alternatieve bronnen worden vermeld.

Verbeek sluit niet uit dat de kostenraming lager uitvalt dan het bedrag van f. 210 miljoen, dat tot nu toe genoemd wordt als benodigde investering. “Onderzoeken moeten uitwijzen of dit mogelijk is”, stelt hij.

Uniek initiatief

Volgens hem is er sprake van een voor Nederland “redelijk uniek initiatief. Ik denk dat het nog niet eerder vertoond is dat ingenieursbureaus voor eigen rekening en risico een dergelijk plan maken, inclusief de financiele onderbouwing.”

Inmiddels zijn diverse werkgroepjes met specialisten van de vier bureaus bezig delen van het plan uit te werken: “Verdubbeling van de N33 is hard nodig. Ons initiatief is een krachtig signaal aan Jorritsma om dit werk op te nemen in het MIT.”

Niet bekend

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels