nieuws

Toekomst betonbouw biedt nieuwe kansen

bouwbreed

De toekomst van de betonbouw biedt voldoende uitdaging voor civiel ingenieurs. Het blijkt mogelijk te zijn om hoogwaardig beton te fabriceren met een hoge sterkte, slijtvastheid, geringe kruip, snelle verharding en goede verwerkbaarheid. Al deze eigenschappen bieden nieuwe kansen voor de betontechniek en -technologie.

Dat stelde prof.dr.ir. J.C. Walraven, hoogleraar aan de Technische Universiteit te Delft, in zijn inleiding bij het symposium ‘Innoverend bouwen in beton’, gehouden door het Betondispuut van de Faculteit der Civiele Techniek van de TU Delft. “Enkele jaren geleden werd gedacht dat alles over beton bekend was, en dat Nederland ‘af’ was.”, aldus Walraven.

“Dat is volledig achterhaald. Er heerst veeleer bezorgdheid, dat de kwaliteit van de infrastructuur onvoldoende is voor de competitie in internationaal verband. Daarom zijn er impulsen voor ‘beton ondergronds’, met een aanzienlijke uitdaging voor onderzoek en ontwikkeling. We staan wellicht pas aan het begin van een nieuwe episode, waarin ‘beton op maat’ zal worden gefabriceerd en geleverd.” Dat er nog veel ontwikkeling mogelijk is op het gebied van de betontechniek en -technologie lijdt volgens Walraven geen twijfel.

Ankers en staalvezels

Tijdens het symposium kwamen een aantal innovatieve ontwikkelingen aan bod. Prof. dr-ing. R. Eligehausen van de Universiteit van Stuttgart in Duitsland behandelde de bevestigingstechniek. De tijd van ingestorte houten spijkerlatten is voorbij. Er zijn talloze ankers en deuvels ontwikkeld voor de bevestiging van afbouwelementen. Een probleem is, dat de meeste systemen gebruik maken van de treksterkte van beton. Die is over het algemeen beperkt en bovendien afhankelijk van de kwaliteit en uitvoering van het beton. Daarom zijn goede Europese regels voor het beproeven van de bevestigingsmiddelen nodig. Zij zijn in ontwikkeling en sluiten nauw aan op de huidige Duitse normen.

Prof. dr-ing. H. Falkner van de Universiteit van Braunschweig in Duitsland gaf een lezing over het gebruik van staalvezels in beton. Zij verbeteren de plasticiteit van beton en zullen daarom vooral in hogesterktebeton van pas komen. Volgens Falkner komen de eigenschappen van staalvezelbeton het beste tot hun recht in de tunnel- en woningbouw. Staalvezels zijn niet zeer geschikt om de buigtreksterkte te verbeteren, maar zij zorgen wel voor betere eigenschappen zoals het beperken en spreiden van scheurvorming.

Zelfverdichtend beton

Ir. K. Takada van het Kajima Technical Research Institute te Tokyo in Japan gaf een toelichting bij de ontwikkeling van zelfverdichtend beton. Zulk beton heeft een aantal voordelen. Het is arbeidsbesparend, hoeft niet te worden getrild en kan worden toegepast op plaatsen waar het storten van gewoon beton niet mogelijk is. Het is in Japan reeds toegepast bij de bouw van bruggen, torens, opslagtanks, tunnels en andere constructies. Een aantal producenten van prefab beton gaat het materiaal gebruiken, om van het lawaaiige trillen in de fabriek verlost te worden.

Nog twee andere lezingen werden gegeven door prof. dr.ir. L. Taerwe van de Universiteit van Gent, over de toepassing van kunststof wapening, en door ir. F.J. Wermer van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, over de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel.

Tekort aan ingenieurs

Tijdens het symposium werd een kleine expositie gehouden van aanbieders van diensten en producten op het gebied van beton. Het ontbrak niet aan belangstelling van de meer dan honderd bezoekers. Dat waren niet alleen studenten van de Technische Universiteit, maar ook medewerkers van grote aannemingsbedrijven, adviesbureaus en leveranciers van beton en hulpmiddelen. In zijn inleiding richtte Walraven zich echter in het bijzonder tot de ‘coming men and women’ in de Nederlandse betonbouw. Hij zei, dat het belangrijk is dat de aankomend ingenieurs vroeg aan de weg timmeren. Het wordt duidelijk dat er een tekort in deze beroepsgroep dreigt te ontstaan. Dat zal de ontwikkeling van de betontechniek en -technologie vertragen. Walraven zei te hopen, dat er een stimulerende werking van het symposium uit zou gaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels