nieuws

Raadslid verzet zich tegen bouwplannen

bouwbreed

Het Eemnesser gemeenteraadslid E.M. van IJken (Dorpsbelangen) volhardt er in dat het bestemmingsplan ‘Raadhuisplein’ niet goed is. Hij voerde een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag, waarin hij schorsing vroeg van het bestemmingsplan Raadhuisplein.

“De aantrekkelijkheid van Eemnes wordt vooral bepaald door de open plekken tussen de bebouwing”, vindt Van IJken. Het bestemmingsplan ‘Raadhuisplein’ zou te veel bouwmogelijkheden in zich bergen.

Het gewraakte bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Laarderweg en de Nieuwe Zuidbuurt. In het totaal zouden er op grond van het bestemmingsplan ongeveer 50 nieuwe woningen ke worden gebouwd. Een weiland langs de Zuidersingel en de huidige gemeentewerf worden dan volgebouwd.

Raadslid Van Eijken wil met name dat het weilandje aan de Zuidersingel behouden blijft. Versteent dat ook, dan wordt het landschappelijk karakter van Eemnes aangetast, vindt Van Eijken.

Bovendien zou het plan om het weiland vol te bouwen in strijd zijn met het provinciaal Streekplan en met de landelijke Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. “Volgens de Vierde Nota mogen landelijke gemeenten niet vollopen”, zo leest Van Eijken het regeringsstuk. Op het bewuste weiland zouden rond de twintig woningen ke worden neergezet.

Woordvoerder van het gemeentebestuur, H. de Jong, bleef er bij dat de gebieden “juist uitstekend geschikt” zijn voor woningbouw. Behandelend rechter van de Raad van State, D. Dolman, hoopt over een week uitspraak te doen in deze zaak.

Als hij het plan niet schorst, dan kan het gemeentebestuur een zogenoemd uitwerkingsplan opstellen. Daarin staat exact waar welke bebouwing moet komen. Het nu aangevochten bestemmingsplan heeft meer een globaal karakter. Ook het uitwerkingsplan kan weer worden aangevochten.

Na de uitwerking volgt de bouwvergunningsfase. Ook de verleende bouwvergunningen ke weer aan het oordeel van de rechter worden getoetst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels