nieuws

Gasstopcontact leidt begin van strijd in tussen gas-elektra

bouwbreed

De Gasunie wil het gasstopcontact, waarvan 62 Helmondse woningen de primeur hebben, gebruiken als wapen in de concurrentiestrijd met de elektriciteitssector.

“Er is in toenemende mate sprake van all electric houses en links en rechts worden wijken aangelegd waar helemaal geen gasnet meer wordt aangelegd. Dat verdriet ons zeer. Niet alleen omdat gas onze handel is, maar ook uit milieuoverwegingen”, aldus woordvoerder B. Warner van de Gasunie. De Gasunie doet dan ook van alles om te laten zien dat door gebruik van gas energie kan worden bespaard, omdat het rendementsverlies van elektriciteitscentrales ontbreekt. Zo gebruikt een wasdroger op gas veertig procent meer energie dan zijn elektrische broertje.

Met een advertentiecampagne probeert de Gasunie zijn visie duidelijk te maken. En blijkbaar niet helemaal zonder succes, want de eerste advertentie (over de gasstopcontacten en de mogelijkheid om daar wasdrogers, vaatwassers, wasmachines en barbecues op aan te sluiten) die deze week verscheen leverde twee dagen roodgloeiende telefoons op het hoofdkantoor in Groningen op. De advertentiecampagne wordt vervolgd met onder meer aandacht voor gasgestookte hogedrukreinigers en het zogenaamde ‘kleine-veldenbeleid’.

De gasbedrijven zetten in op huizen die zelf in hun energiebehoefte voorzien. Over tien jaar maken die met zonne-energie zelf waterstofgas. Dat gaat het gasnet in. Als er gekookt, gestookt of verlicht moet worden, zorgt een op waterstofgas gestookte microwarmte-krachtcentrale per huis voor de benodigde energie. Nu geen gasleiding leggen is in de visie van Gasunie een verspilde kans op duurzame energievoorziening. Alleen een gasleiding en geen elektriciteitsnet is echter ook niet mogelijk, want voordat de omzetting van zonne-energie in waterstofgas rendabel is zijn minstens vijftien jaar verstreken. De techniek is weliswaar beschikbaar maar toepassing ervan is nog verre van marktrijp.

De strijd tussen gas en elektra concentreert zich rond de Vinex-locaties, waar tot 2010 ongeveer 700.000 nieuwe woningen komen. De gemeenten moeten kiezen of ze een gasnet aanleggen, of er stadsverwarming komt of dat alles over de stroomboeg gaat. De elektriciteitsector onder aanvoering van de Samenwerkende Elektriciteits Productiemaatschappijen (SEP) claimt 30 tot 35%energiebesparing als de nieuwbouwwijken voor het stroomconcept kiezen. In de SEP-visie komt er in elk huis een elektrisch aangedreven warmtepomp.

De SEP stelt ook dat restwarmte die vrijkomt grootschalige stroomopwekking voor verwarming in fabrieken en de elektriciteitscentrales via stadverwarming de meest efficiente manier van gasgebruik is.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels