nieuws

Filebestrijding blijkt wel te werken

bouwbreed

Een jaar nadat met de uitvoering van het Fileplan Regio Rotterdam werd begonnen blijken de ochtend- en avondfiles op de ruit rond Rotterdam met 10% te zijn gedaald tot op het fileniveau van 1994. Dat maakte minister Jorritsma bekend tijdens het ‘Fileplan Regio Rotterdam Ontbijt’ in Vlaardingen.

Het fileplan, dat Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam samen met vervoersbedrijven en bedrijfsleven zijn gaan uitvoeren, heeft als uiteindelijk doel het aantal files en de lengte van files te reduceren tot het niveau van 1993.

Het werken aan het terugdringen van files, zelfs bij toenemend verkeer, blijkt inmiddels succes te hebben.

Dat is onder meer danken aan een betere benutting van de bestaande infrastructuur, de aanleg van doelgroepbanen en vermindering van de groei van het autogebruik.

De A 20 (Rotterdam-Rotterdam Crooswijk richting Gouda) stond in 1995 nog op de vijfde plaats op de filetop 20. Vorig jaar kwam deze file op plaats vijftien terecht.

De nummer acht van1995, de A 15 Europoort-Gorinchem, is zelfs helemaal uit de filetop 20 verdwenen. Dat is ook het geval met de voormalige nummer negentien, de A 20 (Terbregseplein richting Hoek van Holland.

Verdringing

Uit de top 20 over 1996 blijkt ook dat de openstelling van de nieuwe brug bij Zaltbommel en de nieuwe Wijkertunnel heeft geleid tot het verdwijnen van twee grote knelpunten.

Door de opening van de brug bij Zaltbomnmel, van 1992 t/m 1995 de nummer 1 in de filetop 20, is de filedruk op de bruggen over de Lek bij Vianen (A2) en Hagestein (A 27) toegenomen.

Niet minder dan vijf van de eerste zeven file-noteringen hangen met deze oeververbindingen samen.

De wegvakken in omgekeerde richting ( A2 Nieuwegein-Nieuwegein Zuid en Nieuwegein Zuid-Vianen) staan op de derde en vijfde plaats. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt op dit moment aan de versnelde aanleg van de nieuwe brug over de Lek bij Vianen. Die moet in het jaar 2000 klaar zijn. eta. Het is een niet-rechtlijnige afstandhouder, vervaardigd van PE-regeneraat. Volgens een woordvoerder van Mavotrans is het voordeel van deze afstandhouder, dat hij niet evenwijdig aan de wapeningsstaven geplaatst kan worden. Dat is volgens het Bouwbesluit niet meer toegestaan. Door de zigzag-vorm ondersteunt de ZigZag Lijs het wapeningsstaal altijd op meerdere plaatsen. De afstandhouder kan niet omvallen. Een ZigZagLijs van 80 centimeter vervangt een rechte Lange Lijs van 1 meter. Daardoor zijn er minder afstandhouders nodig, namelijk slechts 1,3 stuks per vierkante meter bij een onderlinge afstand van 70 centimeter. De lengte van de ZigZag Lijs is 80 centimeter en de oplegbreedte is ca. 90 mm.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels