nieuws

Zelf geproduceerd beton blijft buiten Europese norm

bouwbreed

Betonmortel die door aannemers voor eigen gebruik wordt vervaardigd, moet niet onder de Europese norm EN 206 ‘Concrete – Performance, production and conformity’ vallen. Dat is de mening van de Federation de l’Industrie Europeenne de la Construction (FIEC), in reactie op het ontwerp van de norm. De periode van inspraak is in november afgelopen. Het heeft lang geduurd voordat de leden van de FIEC het hierover eens waren.

In de meeste landen van Europa wordt bijna alle beton geleverd door ‘ready mixed’ betonmortelfabrieken. Het materiaal wordt per truckmixer naar de bouwplaats vervoerd. Sommige aannemers geven er echter de voorkeur aan zelf beton te mengen op het moment dat zij er behoefte aan hebben. De FIEC spreekt van ‘contractor mixed’ beton. Volgens de FIEC zou het niet redelijk zijn de norm ook op dit beton toe te passen. Daarvoor gelden vaak nationale regels of praktijken. Het toepassen van de EN 206 kan tot een verhoging van kosten leiden.

De FIEC stelt voor om de ‘contractor mixed’ betonmortel op te nemen in de Europese voornorm (ENV) ‘Execution of Concrete Structures’. Daarin kunnen de nationale regels en praktijken nog vele jaren standhouden. De FIEC pleit er zelfs voor, dat Europese voornormen langer dan drie jaar geldig kunnen blijven.

Reageer op dit artikel