nieuws

Woningen stabiel door kantelweerstand muren

bouwbreed Premium

De constructie van een rijtje woningen moet stabiel zijn. Meestal zorgen vaste delen in de gevel of bij het trapgat hiervoor. Maar ook de de weerstand tegen kantelen van de woningscheidende bouwmuren kan voldoende stabiliteit bieden.

Dat blijkt uit een rapport van Adviesbureau ir. J.G. Hageman te Rijswijk, vervaardigd in opdracht van VBI Ontwikkeling. Het rapport beperkt zich tot de toepassing van betonnen kanaalplaatvloeren, als verdiepingsvloeren voor een rij eengezinswoningen. Deze vloeren zijn afkomstig van VBI Verkoop Maatschappij uit Huissen.

Het is zeer gebruikelijk om zo’n constructie stabiel te maken door in de gevel een aantal vaste delen op te nemen. Zij zorgen ervoor dat de woningen niet als een kaartenhuis kunnen bezwijken. In het rapport wordt gesproken van ‘steenachtige penanten in de gevel’. Zij zijn gefundeerd en werken samen met een deel van de woningscheidende muur, tenzij er een dilatatie is aangebracht tussen penant en muur, bijvoorbeeld bij een kopgevel. In het rapport staat een voorbeeld uitgewerkt, uiteraard in combinatie met VBI kanaalplaatvloeren.

De stabiliteit kan ook worden gehaald uit prefab betonnen elementen, die in de woning haaks op de bouwmuur worden geplaatst. Zij werken constructief als ‘drukschoren’. Vaak wordt ervoor gekozen deze elementen bij het trapgat te plaatsen. De flexibiliteit van de plattegrond wordt daardoor niet benadeeld, want het trapgat is een vast gegeven. In het rapport staat een volledige berekening van een rij van vier woningen.

Zoals vaak bevindt het eigenlijke nieuws zich achterin het rapport. In het vierde hoofdstuk wordt de stabiliteit zonder penanten of prefab ‘drukschoren’ behandeld. De prefab betonnen kanaalplaatvloeren van VBI spelen in dit geval een belangrijke rol.

De oplegging moet zo groot mogelijk zijn, met een maximum van 100 millimeter. De vloeren worden koud opgelegd, maar het mag ook in een sterke mortel of op een breed oplegmateriaal. Bij het berekenen moet dan wel rekening worden gehouden met het eventueel verschuiven van het oplegmateriaal. De mortel moet sterk genoeg zijn om niet plaatselijk te verbrijzelen. Het is duidelijk dat deze methode een zorgvuldige uitvoering vereist.

Als de kantelweerstand van de woningscheidende bouwmuren de stabiliteit moet verzorgen, spelen de fundering en vloeren ook een doorslaggevende rol. De fundering van de bouwmuren moet een moment op kunnen nemen en de vloer moet constructief als een schijf werken. Daarom is een koppeling tussen de vloerelementen noodzakelijk. Tenslotte is er nog een voorwaarde: de zolderverdieping moet zijn stabiliteit halen uit de constructie van het dak en dakbeschot. Als aan deze voorwaarden is voldaan, blijkt de weerstand tegen kantelen van de bouwmuren voldoende stabiliteit te kunnen bieden.

Maximale flexibiliteit

Tot nog toe werd algemeen aangenomen, dat bij het weglaten van penanten of drukschoorelementen voldoende stabiliteit slechts mogelijk was bij over de bouwmuren doorlopende vloeren. Uit de berekeningen in het rapport blijkt dat het ook anders kan. De drie scheidingsmuren en twee kopgevels kunnen ook voldoende stabiliteit bieden bij toepassing van prefab betonnen kanaalplaatvloeren. Maximale flexibiliteit van de plattegrond is het gevolg.

Het rapport is verkrijgbaar bij VBI Verkoop Maatschappij BV te Huissen.

Reageer op dit artikel