nieuws

Willekeurige afschrijving materieel Arbo-investering geeft belastingvoordeel

bouwbreed Premium

Met ingang van 1 januari 1998 geldt een willekeurige afschrijving voor investeringen in werktuigen en voorzieningen, die zorgen voor betere arbeidsomstandigheden. Bedrijven kunnen het moment waarop zij de investering afschrijven, zelf kiezen. Dit ligt vast in de Farbo-regeling van staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vermeend (Financien).

Hoewel de grotere verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bedrijven motiveert tot het nemen van preventieve maatregelen, doen zich nog tal van situaties voor waarin noodzakelijk geachte investeringen achterwege blijven.

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf betekenen de investeringen in bedrijfsmiddelen die de werkomstandigheden verbeteren, een te hoge financiele belasting. Om deze investeringen te stimuleren, biedt de overheid met de Farbo-regeling de mogelijkheid deze willekeurig af te schrijven. Hiervoor is artikel 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 gewijzigd.

Bij de vormgeving van de nieuwe fiscale aftrekmogelijkheid is in belangrijke mate aansluiting gezocht bij de reeds bestaande regelingen op het terrein van willekeurige afschrijving, bekend als de VAMIL-regeling.

Bij de Farbo-regeling behoort een lijst van bedrijfsmiddelen waarvoor de maatregel geldt. Deze zogeheten Arbolijst is gepubliceerd in de Staatscourant van 29 december 1997, en vermeldt zo’n 40 verschillende machines en werktuigen.

Met het oog op de controleerbaarheid van de willekeurige afschrijving arbo-investeringen dient de investering binnen drie maanden te worden aangemeld. De meldingsprocedure komt voor een groot deel overeen met die van de VAMIL-regeling.

Met de willekeurige investeringsaftrek kunnen bedrijven hun winst beinvloeden, zodat ze uiteindelijk minder belasting hoeven te betalen. Staatssecretaris De Grave schat dat de regeling de schatkist tussen f. 10 en f. 20 miljoen gaat kosten.

Reageer op dit artikel