nieuws

Werknemers afbouwsector willen naar prepensioen

bouwbreed

Werknemersbonden in het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf willen met ingang van 1 januari in de nieuwe cao een aanvulling op de vut. Dat moet worden beschouwd als een voorschot op het opzetten van een prepensioenregeling.

Niet bekend

De eis om een aanvulling op de vut door een verplichte spaarloonregeling in het leven te roepen, en de eis om van werkgevers een loonbijdrage van 1% te vragen, zullen echter moeilijk kunnen worden ingewilligd.

Al bij de totstandkoming van de nog tot 31 december aanstaande van kracht zijnde cao, lieten werkgevers vastleggen dat hun aandeel in de premie gedurende vijf jaar niet zal worden verhoogd.

Zowel de bouwbond van FNV als CNV eisen voor een eenjarige cao een loonsverhoging van 1,5% boven de automatische prijscompensatie. Voor werknemers boven de 55 jaar moet het mogelijk worden gemaakt om gemiddeld vier dagen te gaan werken. Dit tegen het voorheen over vijf dagen genoten loon. Vanuit een collectieve bedrijfstakpremie van 0,5% van de loonsom dienen de kosten hiervan te worden gefinancierd.

Werknemers, die na een cursus leermeester zijn geworden, moeten een toeslag van 5% op het vast overeengekomen loon krijgen. Bij begeleiding van leerlingen dient een gedeeltelijke vrijstelling van de werktijd officieel te worden toegekend.

Langdurig verlof

De bouwbond FNV wil bovendien dat er onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden om op ondernemingsniveau een goed leeftijdbewust personeelsbeleid te voeren.

De bouwbond CNV wil dat werknemers langdurig betaald verlof kunnen opbouwen door middel van het opsparen van vakantiedagen en het storten van geld uit bijvoorbeeld overwerkvergoeding. Een dergelijk verlof kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij een calamiteit in het gezin van de werknemer.

De eindejaarsuitkering voor wao-ers moet volgens de bouwbonden structureler en in de nieuwe cao op f. 1000 worden gesteld. Verder willen de bonden dat de aanvulling op de ww-uitkering wordt uitgebreid tot dertien weken. Nu wordt het gedurende acht weken gegeven.

De bonden willen het ook mogelijk maken dat afschermingsmiddelen bij aanschaf of huur worden gesubsidieerd. Zo kan in een winterse periode zo lang mogelijk worden doorgewerkt.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten zouden “door een projectmatige aanpak” voor de bedrijfstak behouden moeten blijven. Voor zover dat niet kan, moet op kosten van de bedrijfstak een herscholing plaatsvinden.

Reageer op dit artikel