nieuws

Werkgevers vastgoedonderhoud onderzoeken zichzelf

bouwbreed Premium

Van capaciteitsbedrijf tot prestatie-aanbieder. Zo zou het project kunnen worden genoemd dat de Werkgeversvereniging Vastgoed-Onderhoud en Afwerkingsbedrijven (WVB) laat uitvoeren, om te zien hoe het staat met de kwaliteit van de leden afzonderlijk en de vereniging als geheel.

De WVB heeft TNO gevraagd een model op te stellen, waarmee de integrale kwaliteit binnen haar gelederen kan worden getoetst. Dit ‘benchmarking’-model moet straks laten zien waar de aangesloten leden staan ten opzichte van andere onderhoudsbedrijven, niet zijnde WVB-leden en waar ze staan ten opzichte van elkaar.

Het model is inmiddels getoetst bij een aantal WVB-leden. Het omvat alle kwaliteitsaspecten van dienstverlening en bedrijfsvoering die binnen de onderhoudsbedrijven spelen, tot de kwaliteit waar de markt om vraagt.

Reageer op dit artikel