nieuws

Vrouw heeft aan 24 diploma’s niet genoeg voor baan in bouw

bouwbreed

Haar lippen stijf op elkaar, haar ogen star van woede kijkt ze naar de opponent, de arbeidsbemiddelaar van uitzendbureau Start. Ze kan zich nauwelijks in bedwang houden als hij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) voorhoudt dat er eigenlijk niets bijzonders aan de hand is. “Mag ik u even onderbreken?”, vraagt Jacky Marges met trillende stem als ze vindt dat hij te ver gaat.

Marges solliciteerde bij Start te Doetinchem naar een baan als leidinggevend timmervrouw. Ze werd afgewezen, omdat het bedrijf dat de vacature aanbood, Jansen Timmerbedrijf, niet met vrouwen wil werken. Discriminatie, vond Marges en stapte naar de Commissie Gelijke Behandeling te Utrecht.

Tijdens de zitting nam de bemiddelaar van Start alle schuld op zich. Niet het bedrijf dat hem had ingeschakeld, maar hij zelf vond dat vrouwen niet in de bouw passen. De bedrijfsjuriste van Start bevestigde zijn lezing en het bedrijf distantieerde zich van zijn handelwijze.

Zwart op wit

Marges neemt dit excuus met een kilootje zout. Ze voldoet ruimschoots aan alle eisen van opleiding en ervaring. Haar enige ‘nadeel’: ze is een vrouw. Waarom anders zou een aannemer iemand weigeren die beschikt over ruim 14 jaar werkervaring bij uiteenlopende bouwbedrijven? Iemand met 24 diploma’s van technische opleidingen en cursussen?

Trouwens, ze weet uit ervaring dat sommige aannemers vrouwen discrimineren. “Ze lezen je sollicitatiebrief niet nauwkeurig en komen pas tijdens het sollicitatiegesprek erachter dat ze met een vrouw te maken hebben. En dan ben je van het ene op het andere moment niet meer geschikt voor die functie. Ze wringen zich in allerlei bochten om te verklaren waarom je ongeschikt bent.”

Meestal is geen bewijs te leveren van discriminatie: bijna niemand is zo stom om zwart op wit te zetten dat hij geen vrouwen aanneemt. Nu dat wel is gebeurd, knokt ze voor haar recht. Niet alleen daagde ze het uitzendbureau en Jansen Timmerbedrijf voor de Commissie Gelijke Behandeling, tevens zorgde ze er voor dat haar ‘zaak’ in de publiciteit komt. Ze verstuurde 120 brieven aan tal van organisaties, van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot en met de regionale en landelijke pers.

“Ik steek mijn nek uit, dus ik loop risico’s, maar dat heb ik er voor over. Ik heb er genoeg van om aan de kant te worden gezet omdat ik een vrouw ben!”

Jacky Marges is vastbesloten haar gelijk te krijgen. Niet alleen voor zichzelf, maar evengoed voor de duizenden vrouwen en meisjes die met vergelijkbare problemen te maken hebben.

Of er mee te maken krijgen, want er wordt wel actie gevoerd om meisjes en vrouwen te interesseren voor techniek. Maar maatregelen om discriminatie tegen te gaan, blijven uit. Daarom zullen de problemen alleen maar toenemen.

In 1976 behaalde Jacky Marges het diploma mts weg- en waterbouw, maar ze kon geen werk vinden. Hierop ging ze in allerlei baantjes aan de slag. Zo was ze onder meer groepleidster inrichtingswerk, gezinshulp en schoonmaakster.

Omdat de bouw bleef trekken, volgde ze 24 opleidingen en cursussen, die zijn gericht op de sector. Ze leerde onder meer betontimmeren, landmeten en lassen. En passant behaalde ze het grootrijbewijs BCDE, volgde ze de chauffeursopleiding CVV-B en deed ze de KOB/BOB aannemerscursus weg- en waterbouw.

Niet de enige

Uiteindelijk slaagde ze er in om binnen de bouw aan de slag te komen. Vaak ging het om werk op projectbasis. Toen ze uiteindelijk een vaste baan kreeg, werd ze na vierenhalf jaar ontslagen. “Ik kon het met iedereen goed vinden, maar een collega begon me te treiteren en de anderen bemoeiden zich er niet mee. Die etter moest bij de baas op het matje komen, maar toen dat niet hielp, ging ik er uit.”

Marges is niet de enige met dat soort ervaringen. “Ik ken een meisje dat zowel mts-werktuigkunde als de mts-elektrotechniek heeft behaald. Diploma’s waar je ‘U’ tegen zegt, maar hoe ze ook solliciteert, ze vindt geen werk in haar vakrichtingen. Ze werkt nu aan de lopende band.”

Een vrouwelijke ingenieur verging het al niet beter, aldus Marges. Na jarenlang solliciteren kreeg ze uiteindelijk een baantje bij het kadaster.

“Ik vraag me af wat het voor zin het heeft om meisjes te stimuleren exacte vakken te kiezen en een technische vervolgopleiding te volgen, als het toch al vast staat dat ze er nooit mee aan de slag komen. De regering moet maar eens erkennen dat discriminatie in Nederland schering en inslag is. Als je dat erkent kun je ook maatregelen nemen!”

Reageer op dit artikel