nieuws

Vereniging behartigt belangen van mobiele brekers

bouwbreed Premium

Puin breken op de slooplocatie vermindert onnodig transport van afkomende materialen. Aannemers, ontwikkelaars en particulieren sparen mede daardoor kosten uit. De provincies brengen geleidelijk aan ook meer waardering op voor deze mobiele herverwerking. De bedrijfstakvereniging Mobiele Recycling i.o. uit Eindhoven behartigt sinds kort de belangen van de verplaatsbare puinbrekers en herverwerkers.

De meeste provincies gaven in de afgelopen jaren geen voorkeur aan mobiel puinbreken. Er gold geen verbod op deze methode maar het bestuur opperde nogal wat bezwaren tegen onder meer de veronderstelde milieulast. Technologische verbeteringen en voordelen zoals een lagere verkeersdruk leidden evenwel tot wijzigingen in het beleid.

De vereniging in oprichting wil overheid en bouw (verwante) partijen bijpraten over de voordelen van mobiele herverwerking. De organisatie zorgt er verder voor dat de aangesloten bedrijven de milieuhygiene opvoeren en de kwaliteit van het gebroken materiaal vergroten. Zo’n twintig bedrijven namen het initiatief voor Mobiele Recycling.

Ruim vijftig ondernemingen met verplaatsbare installaties zijn inmiddels als aspirant-lid genoteerd. Opname als definitief lid volgt wanneer ze aan de gestelde normen voor milieuzorg en kwaliteit voldoen.

Nadere inlichtingen: tot 4 december tel. 040-2460100; daarna tel. 040-2460115

Reageer op dit artikel