nieuws

‘Veiligheid op het dak kost alleen maar geld’

bouwbreed Premium

Te vaak kiezen opdrachtgevers voor een dakdekker die het niet zo nauw neemt met de wettelijke eisen. Domweg omdat die goedkoper is. Zij beseffen echter niet dat ze als opdrachtgever even verantwoordelijk zijn voor het in acht nemen van de voorschriften als de dakdekker zelf. Veiligheid op het dak moet uit de concurrentiesfeer.

Kewo Dak uit Alphen aan den Rijn liet aan belangstellenden zien hoe het bedrijf met veiligheid en arbeidsomstandigheden omgaat. Vooral collega-dakdekkers waren aanwezig; opdrachtgevers ontbraken. De bijeenkomst was georganiseerd door het EG-Adviescentrum Zuid-Nederland.

In het kader van het Safe-programma van de Europese Unie zijn acht bedrijven uitgekozen die in hun sector een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om veiligheid en gezondheid op de werkplek. Kewo Dak is een van die bedrijven. De in 1983 door directeur C. Keijzer bedachte dakrandbeveiliging is inmiddels wettelijk verplicht. Daarnaast voorziet het bedrijf zijn dakdekkers onder andere van een complete veiligheidskist en diverse hulpmiddelen voor het verlagen van de fysieke belasting bij sloopwerkzaamheden (staafkango, tegeldonkey, sloopvork, e.d.).

Bovendien werkt het bedrijf volgens een Arboplan, heeft het een speciale arbo-coordinator in dienst en is het als een van de weinige dakdekkers bijna toe aan VCA-certificering.

Speerpunt

Arbo-coordinator A. Verschoor merkt dat opdrachtgevers zijn bedrijf vaak te vooruitstrevend vinden. “Het kost alleen maar geld, redeneren ze. Maar ze realiseren zich niet dat een groot deel van de maatregelen gewoon wettelijk verplicht is.”

Ook de Arbeidsinspectie heeft gemerkt dat er met de regels nogal eens de hand wordt gelicht. Zij heeft het werken op daken volgend jaar dan ook tot speerpunt verklaard. Drie tot zes maanden lang zullen zoveel mogelijk werken op alle soorten daken worden geinspecteerd.

Hoofdpunt daarbij is de valbeveiliging. Die is weliswaar wettelijk verplicht, maar inspecteur ing. J.N. Schouten van de Regio Midden komt nog veel te weinig dakrandbeveiligingen tegen. Vooral bij kleine klussen blijft adequate beveiliging achterwege.

Van de 15.000 gemelde ongevallen in de bouw betreft tachtig procent een val, zo berekent de de Arbeidsinspectie. “Door middel van deze gerichte actie willen we daarom het valgevaar keihard gaan aanpakken”, zegt Schouten.

De Arbeidsinspectie zal naast valbeveiliging overigens ook scherp letten op brandbeveiliging, de aanwezigheid van een tweede uitgang als vluchtweg en afzettingen van bijvoorbeeld lichtstraten.

Kleinere klussen

Ook Dick A. Jonkers, directeur van de branchevereniging Vebidak, constateert dat vooral bij kleinere klussen de valbeveiliging nogal eens wordt ‘vergeten’. Hij heeft zelfs een klachtenlijn geopend om als tussenpersoon op te treden voor dakdekkers die collega’s willen aangeven die het niet zo nauw nemen met de voorschriften.

Jonkers wees de Arbeidsinspectie er wel op zich niet alleen te richten tot de dakdekkers “De opdrachtgever is even verantwoordelijk als de dakdekker. Maar dat wordt door de Arbeidsinspectie over het hoofd gezien. Alleen als ook de opdrachtgevers worden aangepakt die niet bereid zijn voor veiligheid te betalen, kan het onderwerp uit de concurrentiesfeer worden gehaald.”

Reageer op dit artikel