nieuws

Veiligheid omgeving houtverduurzamers binnen de normen

bouwbreed Premium

“De omgeving van houtverduurzamingsbedrijven is veilig voor mens en milieu.” Dat is de triomfantelijke conclusie van de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) uit een onderzoek dat het RIVM uitvoerde bij drie houtverduurzamingsbedrijven.

Het RIVM zelf zegt het genuanceerder: de concentraties koper, chroom en arseen in een straal van 200 meter rond deze bedrijven liggen niet boven de toetsingsnormen. De risico’s van huidcontact en inademing zijn daarmee aanvaardbaar. “Absoluut veilig is het natuurlijk nooit”, zegt een medewerker van het RIVM. “Als de normen worden verlaagd, waar werknemersorganisaties op aandringen, zou het wel eens zo kunnen zijn dat de gemeten concentraties boven de norm uitkomen.” Het RIVM bevestigt wel de conclusie van de VHN dat omwonenden gewoon de groenten uit hun tuin kunnen blijven eten.

Het Bilthovense instituut wijst er verder op dat de resultaten van de metingen bij de drie bedrijven niet zonder meer kunnen worden geextrapoleerd naar de andere 27 houtverduurzamingsbedrijven in Nederland.

Het RIVM voerde het onderzoek uit in opdracht van de Hoofdinspecteur Milieuhygiene.

Reageer op dit artikel