nieuws

Vebidak wint slag om dakrandbeveiliging

bouwbreed Premium

Het duurde even, maar het is toch gelukt. Het ministerie van Sociale Zaken is akkoord met de uitleg van Arbobeleidsregel 3.16, zoals Vebidak die ziet. Dit houdt in dat dakdekkers nu niet massaal nieuwe dakrandbeveiliging hoeven aan te schaffen.

Het probleem zat hem in de regel dat de leuning van dakrandbeveiliging niet verder mag doorbuigen dan 5 centimeter. Deze regel kwam bovenop regel dat de beveiliging minimaal 95 cm moet zijn, inclusief doorbuiging.

Volgens Vebidak was dat dubbelop. Immers, als een beveiliging van 1 meter meer dan 5 cm doorbuigt, dan maak je hem domweg hoger. De grens van 95 centimeter zou doorslaggevend moeten zijn, zo redeneerde Vebidak-directeur Dick Jonkers.

Na ettelijke briefwisselingen en gesprekken geeft Sociale Zaken nu toe dat Vebidak eigenlijk gelijk heeft. “De door u gegeven interpretatie van de beleidsregel valt binnen de huidige wettelijke kaders zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de daarop gebaseerde beleidsregels”, laat het ministerie weten.

Zoals het goede overheidsdienaren betaamt, krijgt Vebidak niet voor 100% gelijk. Onder aanroeping van de eeuwigheidswaarde waarschuwen ze ervoor dat er wel eens andere regels kunnen komen.

“Immers kunnen er zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen waardoor het nodig blijkt andere of nadere regels op te stellen (…). Denk daarbij aan voortschrijdend inzicht of ervaringen, maar vooral ook aan het opstellen van EU-richtlijnen. Niet uit te sluiten is dat constructies die nu als voldoende veilig worden, in dat kader aanpassing zullen moeten ondergaan.” Met andere woorden, een eenmaal goedgekeurde constructie kan niet voor altijd geaccepteerd blijven. “Die garantie kan niet worden geboden.”

Vreemd

Vebidak is blij met het resultaat. “Samen met de Arbeidsinspectie hebben we actie gevoerd om goede dakrandbeveiliging ingevoerd te krijgen. Door het beleid van Sociale Zaken dreigde dat een desinvestering te worden. Praktisch alle beveiliging zou moeten worden aangepast”, zo zegt Jonkers.

Hij zegt het ook vreemd te hebben gevonden dat de Arbobeleidsregel zo gedetailleerd was beschreven. “Praktisch alle regels zijn juist vereenvoudigd. Er wordt nu veel meer verwezen naar NEN-normen. Eigenlijk alleen deze regel was nog zo gedetailleerd.”

In de praktijk zal de Arbeidsinspectie er nu vanuit gaan dat dakrandbeveiliging veilig is als zij voldoet aan NEN 2770.

Reageer op dit artikel