nieuws

Tax niet voldaan, octrooi op schelpen opgeheven

bouwbreed

De tax op het octrooi voor het gebruik van schelpen, ter bestrijding van vocht in kruipruimten, is dit jaar niet voldaan. Daardoor is het octrooi opgeheven, zo meldt een medewerker van het Bureau voor de Industriele Eigendom te Den Haag. Iedereen mag nu weer schelpen in kruipruimten blazen.

“Het octrooi had nog tot 2009 kunnen blijven bestaan”, zegt de medewerker van het bureau. “Het is op 28 april 1989 aangevraagd door Pieter de Bruin uit Buitenpost. Na een uitgebreid onderzoek is het op 11 augustus 1994 verleend. Later kocht J.D. Van der Endt het op, maar die heeft de tax voor dit jaar niet voldaan. Blijkbaar vindt hij het octrooi niet belangrijk genoeg meer.” Van der Endt uit het Belgische Brasschaat is directeur van Van der Endt-Louwerse BV, het moederbedrijf van Isoschelp te Yerseke.

De mededeling van het bureau staat in schril contrast met een persbericht van de Vereniging van Nederlandse Schelpenvissers. De Arrondissementsrechtbank van Den Haag heeft het octrooi op 29 juli 1997 nietig verklaard. De medewerker van het bureau weet hier niets van. “Het octrooi is vervallen omdat er niet betaald is”, houdt hij vol.

“Het verbaast mij dat het octrooi destijds is verleend”, aldus D.T. Reitsma, vertrouwensman van de Vereniging van Nederlandse Schelpenvissers. “Bij de aanvraag had nota bene Van der Endt bezwaar gemaakt. Hij heeft dat echter ingetrokken. Later heeft hij het octrooi van Pieter de Bruin opgekocht. In 1996 eiste hij in kort geding voor de Haagse rechtbank het alleenrecht voor Ostrea BV te Yerseke om kruipruimten te vullen. De rechter verbood Verex Miljoe BV te Amsterdam, transportbedrijf P. van der Kooij te Drachten, de firma Zwama te Grijpskerk en bouwadviesbureau Wildeboer te Groningen, de schelpenmethode nog toe te passen. Die bedrijven mochten nog wel aantonen, dat het octrooi ongeldig zou zijn, omdat er voorafgaand aan de aanvraag al kruipruimten met schelpen werden gevuld.

Niets nieuws

Volgens Reitsma is dat niet gebeurd. In plaats daarvan heeft de Vereniging van Nederlandse Schelpenvissers een procedure aangespannen ter vernietiging van het octrooi. Net als Van der Endt bij de aanvraag van het octrooi, kwam de vereniging met materiaal waaruit blijkt dat het gebruik van schelpen in de kruipruimten tegen vocht niets nieuws is. “Het werd een half jaar eerder nog toegepast in Friesland, dat is gedocumenteerd met foto’s en rekeningen. De oudste toepassing die we hebben gevonden, is van het begin van de 17e eeuw. Bovendien, het bekende oude handboek van Jellema wijdt twee pagina’s aan de schelpenmethode. De rechter keek er wel van op toen we dat lieten zien”, aldus Reitsma. Verontwaardigd voegt hij eraan toe: “Straks kan de bakker op de hoek nog octrooi op brood aanvragen”.

Meer toepassingen

Volgens de medewerker van het Bureau voor de Industriele Eigendom kan een bakker inderdaad octrooi aanvragen op brood. “Maar het zal niet worden toegewezen, want er komen zeker bezwaren. Het octrooi op schelpen is toegekend op basis van inventiviteit, industriele toepasbaarheid en technische nieuwheid”, aldus de medewerker. Op de vraag waarom er octrooi verleend is terwijl de methode al eeuwenlang bestond, blijft hij het antwoord schuldig. “Er zal wel een reden geweest zijn”, neemt hij aan.

Volgens de Provinciale Zeeuwse Courant laat Isoschelp nu onderzoeken of er octrooi mogelijk is op de specifieke wijze, waarop de schelpen worden aangebracht. De Vereniging van Nederlandse Schelpenvissers verzet zich tegen octrooien op schelpen. Reitsma: “Er zijn nog meer toepassingen, bijvoorbeeld in helofytenfilters bij afgelegen boerderijen. Daar zuiveren schelpen het afvalwater, zodat het op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Straks probeert iemand daar ook nog octrooi op te krijgen”.

Het blazen van schelpen in een kruipruimte.

Reageer op dit artikel