nieuws

Steden in ontwikkelingslanden verzakken door oppompen grondwater

bouwbreed

Nagenoeg alle grote steden in de ontwikkelingslanden gebruiken voornamelijk grondwater voor drinkwater. Niet zelden pompen de nutsbedrijven het water in het stedelijke gebied op. Als gevolg daarvan daalt de grondwaterspiegel dramatisch en treden forse zettingen op. Dat leidt weer tot ondergrondse instortingen.

Oppompen van grondwater veroorzaakt aanzienlijke bodemdalingen. Zo zakt Bangkok jaarlijks zo’n 3 centimeter. Welbeschouwd is de toestand verbeterd omdat tien jaar geleden de zetting nog 10 centimeter per jaar beliep. Jakarta daalt jaarlijks ruim 3,4 centimeter. In China treden op veel plaatsen instortingen op in karstvoorkomens op minder dan 50 meter.

Water uit vervuilde rivieren of irrigatiekanalen vult vaak de voorraad grondwater aan. Lekke riolen brengen nog meer verontreinigingen in het grondwater. Bedrijvigheid en stortplaatsen dragen daar eveneens aan bij. Daardoor ontstaan bedreigingen voor de volksgezondheid. Het zijn niet alleen de grote steden die daar onder lijden. Ook in kleinere plaatsen is de kans op rampen groot. De oorzaak daarvan ligt bijvoorbeeld in de lozing van rioolwater nabij boorputten voor grondwater.

Nederlandse adviseurs hielpen de grote steden in de ontwikkelingslanden eerder met het programma ‘Shallow Wells’. Dat leverde weinig resultaat op omdat het ondiepe grondwater vervuild bleek. Nederlandse adviseurs kunnen de nutsbedrijven in de ontwikkelingslanden beter leren omgaan met het grondwater. Maar hun ervaringen zijn echter niet zonder meer elders te gebruiken. Modellen kunnen meer succes oogsten. Te denken valt aan kaarten die bijvoorbeeld aangeven welke locatie welke activiteit toelaat. Te weinig aandacht gaat nog uit naar het sluiten van waterkringlopen in het stedelijke gebied.

Reageer op dit artikel