nieuws

Socratesgroep ziet zich niet als saneerder

bouwbreed

In een sector waarin de tekorten in cijfers met negen nullen worden beschreven, zal het Socrates-idee met enthousiasme worden ontvangen. Toch zijn armlastige corporaties na de eerste berichten over de aanzet tot een vrijwillige verevening, niet meteen massaal te hoop gelopen tegen de initiatiefgroep.

Henk Draaisma van De Key (Amsterdam) en Rien Lammertink van AWV Volkshuisvesting (Delft), twee van de vijftien voortrekkers, bevestigen veel reacties te hebben gekregen op de eerste publicatie (Cobouw 19 juni ’97), maar van een eenzijdige belangstelling van arme corporaties is volgens hen geen sprake.

“Voor veel corporaties gaat het model misschien nu een paar stappen te ver”, reageert Rien Lammertink. “Maar”, voegt Henk Draaisma eraan toe, “die realiseren zich niet dat zij heel snel aan de politiek duidelijk zullen moeten maken dat het hen ernst is met het zelfoplossend vermogen van de sector.”

De Socratesgroep beschouwt zichzelf niet als saneerder van kreperende woningbouwverenigingen. Draaisma: “Socrates is niet voor corporaties die op de drempel staan van het sociaal fonds. Die hebben iets anders op te lossen.”

Verplichtingen

‘Kritisch’ is het adagium van de groep. Bereid zijn elkaar de maat te nemen. Daarvoor maakt de groep gebruik van het zogenoemde Norma-model. Aan de hand hiervan is de vrij besteedbare financiele ruimte van de deelnemers vast te stellen. Afhankelijk van hun lokale volkshuisvestelijke opgave bepalen de deelnemers welke verplichtingen zij met Socrates aangaan.

Om vrijblijvendheid uit te sluiten, dragen de veertien initiatiefnemers elk f. 1 miljoen bij aan het startkapitaal van Socrates. Uit een financiele scan van KPMG bleek een behoorlijke financiele potentie van de groep. Met een gemiddeld vermogen van f. 6500 per woning zit de groep ruim boven het landelijk gemiddelde van ongeveer f. 3500.

Vooralsnog richt de Socratesgroep zich op de bestaande voorraad, maar zal zich ook met nieuwbouwprojecten gaan bezighouden.

Reageer op dit artikel